Významné vídeňské chrámy, galerie a muzea III

Termín konání: 21-01-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23004
Cena: 710,- / 760,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva Muzea Leopoldových, soukromého muzea moderního umění známého především vynikající sbírkou děl Egona Schieleho a Gustava Klimta. Patří do muzejní čtvrti MuseumsQuartier a s asi 350 tisíci návštěvníky ročně je zde nejnavštěvovanější. Bylo založeno roku 2001. Základ sbírky tvoří díla, která shromáždil sběratel a lékař Rudolf Leopold a jeho žena Elisabeth. Jimi založená nadace Leopold Museum-Privatstiftung také muzeum řídí. Základ muzea je dlouhodobá expozice Vídeň 1900 – Zrození modernismu. Expozice zahrnuje asi 1300 exponátů a je instalována ve třech podlažích pro tyto účely koncipované budovy. Návštěvníkům představuje nádheru a bohatství uměleckých a intelektuálních počinů této doby prostřednictvím mistrovských děl nejen z Leopoldova muzea, ale také významných stálých zápůjček z rakouských a zahraničních sbírek. Tematicky vhodně doplňuje základní fond krátkodobá výstava věnovaná činnosti umělecké skupiny Hagenbund, která se zformovala r. 1899. Její název je odvozen od jména majitele hostince, kde se umělci scházeli. Po roce 1918 představoval Hagenbund nejdůležitější ohnisko nových uměleckých proudů ve Vídni. Mezi jeho členy v tomto období patřili např. Anton Hanak či Oskar Kokoschka. Dne 29. září 1938 byl prohlášen za zaniklý. Po prohlídce je možno navštívit také některé z dalších blízkých muzeí, např. Přírodovědné muzeum, které patří mezi největší a nejvýznamnější světová muzea. Zároveň je to největší muzeum v Rakousku. Bylo vybudováno podle projektu Gottfrieda Sempera a Karla von Hasenauera jako stánek pro uložení, uchování a prezentaci obrovských sbírek dosud shromážděných v C.-k. dvorním kabinetu přírodnin. Nezanedbatelná je i jeho archeologická expozice, která nabízí i řadu exponátů pocházejících z území Čech a Moravy. Otevřeno bylo 10. srpna roku 1889 a tvoří pendant Uměleckohistorickému muzeu. V odpoledních hodinách navštívíme Votivní kostel, jehož vznik iniciovaly události 18. února 1853, kdy maďarský krejčovský tovaryš János Libényi spáchal neúspěšný atentát na Františka Josefa I. Císařův bratr, arcivévoda Ferdinand Maxmilián, pozdější mexický císař, zorganizoval po celé říši sbírku, která vynesla přes 300 tisíc zlatých, z níž se kostel postavil jako poděkování za záchranu života mladého císaře. Roku 1879 byl kostel vysvěcen v návaznosti na stříbrnou svatbu císařského páru. Návrh kostela vytvořil architekt Heinrich Ferstel. Ve stejném stylu, i když jinými architekty, je ve Vídni postavena řada dalších budov, např. nedaleká radnice. Součástí kostela je církevní muzeum s liturgickým vybavením, nádhernými vlajkami a designovými návrhy vitráží, které se již v kostele v realizaci nedochovaly. Zvláštní místo má v muzeu tzv. Antverpský pašijový oltář z doby kolem roku 1500, jedna z mála dochovaných pozdně gotických dřevořezeb tohoto typu s původní polychromií. Nová stálá expozice, která byla slavnostně otevřena 14. října 2021, ukazuje tato neogotická a gotická mistrovská díla ve vyvýšené oratoři kostela a zároveň umožňuje jedinečný pohled do hlavní lodi a na hlavní oltář) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 25 / 20 €.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN