Významné vídeňské chrámy, galerie a muzea IV

Termín konání: 28-01-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23005
Cena: 710,- / 760,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (prohlídka augustiniánského kostela, který byl císařským dvorním farním kostelem. Kostel byl jako trojlodní halový postaven bavorským stavitelem Dietrichem Ladtnerem z Pirny v letech 1330–1339, ale vysvěcen byl teprve 1. listopadu 1349. V roce 1634 byl povýšen na císařský dvorský farní kostel. Konaly se v něm svatební obřady členů habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie. V roce 1683 se zde polský král Jan III. Sobieski zúčastnil děkovné mše Te Deum po vítězství nad Turky. Od vzniku vídeňské arcidiecéze v roce 1722 bylo také zvykem, že každý nový arcibiskup procházel v procesí z augustiniánského kostela do katedrály sv. Štěpána. V letech 1784–1785 byl kostel za Josefa II. vrchním dvorním architektem Johannem Ferdinandem Hetzendorfem z Hohenbergu (1733–1816) regotizován. Jedním z uměleckohistorických pokladů kostela je empírový kenotaf arcivévodkyně Marie Kristiny (1742–1798), nejoblíbenější dcery Marie Terezie (německy označovaný jako Christinendenkmal) od italského sochaře Antonia Canovy z let 1797–1805. Návštěva tří expozic v Hofburgu, který byl do roku 1918 rezidencí habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků. Od roku 1945 je sídlem prezidenta Rakouské republiky, ale také Rakouské národní knihovny a několika muzeí. Komplex Hofburgu zahrnuje celkem 16 křídel se 17 dvory. V rámci kombinované vstupenky (v ceně je v závislosti na typu expozice audioprůvodce v češtině, event. tištěný text) je možno navštívit císařské apartmány, které kdysi obýval nejslavnější rakouský vládnoucí pár. Devatenáct pokojů tvořících úřední a obytné apartmá císaře Františka Josefa a jeho ženy Sissi je zařízeno s důrazem na autentické dobové detaily a navozuje dojem dvorské tradice 19. století a císařského životního stylu. Sissi muzeum představuje život Alžběty Amálie Evženie Bavorské, známé pod přezdívkou Sissi, která se po sňatku s Františkem Josefem stala rakouskou císařovnou, českou a byla korunovaná uherskou královnou. Stříbrná kolekce nabízí řadu předmětů z tohoto drahého kovu, které se používaly především při stolování císařského dvora. Doslova zlatým hřebem je tzv. stolní centrální kus, který lze sestavit až do délky třiceti metrů. Byl objednán u příležitosti korunovace císaře Ferdinanda králem Lombardsko-benátského království v roce 1838 v Miláně u firmy Luigi Manfredini. V jeho středu jsou alegorické postavy Lombardie s korunou a rohem hojnosti a Venezie s dóžecím kloboukem a lvem sv. Marka, které na okrajích doprovázejí tančící géniové se svícny) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 18 €.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN