Významné vídeňské chrámy, galerie a muzea V

Termín konání: 04-02-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23007
Cena: 710,- / 760,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva kostela sv. Karla Boromejského, který je znám pod německým jménem Karlskirche. Byl postaven za panování císaře Karla VI. jako projev díků za odvrácení epidemie, která postihla na 8000 obyvatel Vídně. Vypsanou architektonickou soutěž vyhrál rakouský barokní architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach, který také navrhl kašnu Parnas na Zelném trhu v Brně Ten kostel navrhl spolu se svým synem Josephem Emanuelem. Kostel vznikal v letech 1715 až 1737, kdy byl také vysvěcen. Má délku 80 m a na šířku 60 m, kupole dosahuje výšky 72 m. Zajímavostí je, že k duchovní správě kostela povolal císař Karel VI. z Prahy křížovníky s červenou hvězdou, kteří při kostele působí dodnes. Zvláštností prohlídky interiéru kostela je bezbariérový panoramatický výtah, který přepravuje návštěvníky na plošinu ve výšce 32,5 m. Odtud je možno si zblízka prohlédnout a obdivovat do detailu fresky od Johanna Michaela Rottmayra a z výšky také barokní interiér kostela. Kromě toho vstupenka opravňuje také k prohlídce klenotnice (Museo Borromeo) a Museo Novo, kde se konají krátkodobé výstavy. Oba výstavní prostory se rovněž nacházejí v kostele. Návštěva komplexu zámků Belveder. Stavělo se ve dvou etapách, v letech 1714–1716 a do roku 1723 podle návrhu dvorního architekta Johanna Lukase von Hildebrandta pro prince Evžena Savojského, jednoho z nejvýznamnějších rakouských vojevůdců ve válce proti Turkům. Komplex sestává z Horního a Dolního Belvederu, oranžérie a palácových stájí. Jeho součástí je rozsáhlá zahrada. Dnes v budovách sídlí Rakouská galerie Belvedere. Dolní Belvedere slouží k pořádání krátkodobých výstav. V době naší návštěvy je zde plánována výstava Klimt. Inspirován van Goghem, Rodinem, Matissem. Výstava je výsledkem úzké spolupráce mezi galerií Belvedere a Van Gogh Museum a je věnována umělcům, kteří ovlivnili tvorbu Gustava Klimta. Pečlivě vybraná srovnání jeho obrazů s uměleckými díly, která ho prokazatelně inspirovala, přináší zajímavá setkání s díly Alma-Tademy, MacDonalda-Macintoshe, Tooropa a Whistlera, stejně jako Moneta a Rodina, van Gogha a Matisse. Výstava zahrnuje asi 90 obrazů, kreseb a soch Gustava Klimta a dalších umělců. Výstavu vhodně doplňuje stálá expozice v zámku Horní Belvedere prezentující mezníky vídeňské moderny od Gustava Klimta, Egona Schieleho, Oskara Kokoschky a Helene Funke. Je zde nejucelenější sbírka obrazů Ferdinanda Georga Waldmüllera, objevíte zde skvosty rakouského umění středověku a baroka, zblízka si můžete prohlédnout legendární pitvořící se obličeje F. X. Messerschmidta. Dalšími vrcholy sbírky jsou díla takových umělců, jako byl Claude Monet, Elena Luksch-Makowsky, Vincent van Gogh nebo Auguste Rodin) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné do Karlskirche a obou galerií plné cca 45 €, snížené cca 38 €. Pro návštěvu je možno zvolit pouze některé z plánovaných míst.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN