Z Brna až na kraj Světa aneb „Kde se pivo vaří“

Termín konání: 01-06-2019
Přednášející: Dr. Zdena Novobilská
19030
Cena: 660,- / 710,- Kč

Brno – Třebíč – Jindřichův Hradec – Třeboň (lázeňské město, letovisko, městská památková
rezervace. Honosný renesanční zámek stojí na místě panského dvorce, později přestavěného
na malý kamenný hrádek. Po požáru v roce 1562 došlo k renesanční přestavbě hradu, který
byl rozšířen za vlády Petra Voka z Rožmberka, jenž si zvolil Třeboň za své sídlo. Historické
interiéry s malířskou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami si lze prohlédnout
ve dvou trasách: rožmberské renesanční interiéry a soukromá schwarzenberská apartmá.
Vzácnou památkou je kostel sv. Jiljí, gotické dvoulodí z let 1367 – 80 s cenným zařízením.
Přilehlý klášter augustiniánů z téže doby s gotickým ambitem a freskami byl v 18. století
přestavěn barokně. Zachováno městské opevnění s baštami. Pivovar založený roku 1379 vyrábí
pivo značky Bohemia Regent dosud.
Exkurze do pivovaru a možnost oběda v pivovarské restauraci.
Více než stoletou tradici má lázeňství. Léčivé vlastnosti zdejší rašeliny jsou využívány při léčbě
chorob pohybového ústrojí. Významný je chov ryb – známý třeboňský kapr. Kolem města se
rozkládá několik rybníků – 10. největší rybník Svět, na nějž navazuje Opatovický rybník,
nedaleko největší rybník v Čechách Rožmberský – katastrální plocha 720 ha).

Vstupné cca 300,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN