Za Albrechtem Dürerem a Pierrem Bonnardem

Termín konání: 07-12-2019
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
19073
Cena: 540,- / 590,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva výstavy, pro jejíž název stačí pouze jméno
umělce – Albrecht Dürer. Vídeňská Albertina vlastní kolekci téměř 140 kreseb tohoto německého
47
malíře, grafika, ale i teoretika umění evropského formátu, který osciluje mezi uměním středověku
a renesance. S albertinskou sbírkou budou na výstavě také prezentovány Dürerovy kresby
z dalších zahraničních muzeí a galerií. S dílem Pierra Bonnarda (1867–1947), francouzského
malíře a grafika, člena postimpresionistické skupiny nabistů, nás seznámí jeho první rakouská
celková retrospektivní výstava nazvaná Barva paměti. Je zaměřena na jeho zralou tvorbu, která
začíná po jeho první cestě na Côte d‘Azur v roce 1909. Výstava je tvořena díly, za nimiž bychom
museli v současnosti cestovat do Londýna /Tate Modern/, New Yorku /Metropolitní muzeum/
či Paříže /Musée d‘Orsay/ nebo bychom je museli vyhledávat v soukromých sbírkách. Bonnard
vystudoval nejprve práva, nějaký čas poté působil jako advokát, ale nakonec dal přednost umění.
Velmi ho v tomto rozhodnutí ovlivnilo setkání s Henri de Toulouse-Lautrecem v roce 1891.
Lautrec mu pomohl i k účasti na výstavě v Salonu des Indépendants. Jeho první obrazy ještě
spadaly do secese, ale brzy vstoupil do umělecké skupiny Les Nabis a přešel k tzv. intimismu,
který v sobě nezapřel inspiraci impresionismem. Maloval prosluněné interiéry či zahradní
scenérie, ve kterých se bez velkých gest objevovali jeho přátelé a členové rodiny, mezi nimi
nejčastěji ovšem jeho manželka Marthe. Typickou pro něj byla neurčitá kresba, což vedlo mnohé
kritiky k obviněním z nevelké pečlivosti. Jiné zarážela idyličnost jeho obrazů. Přesto se k němu
jako vzoru hlásili později mnozí moderní malíři, pro něž bylo lákavé právě to, jak rozechvěl
a rozostřil konturu ve svých obrazech. Ve volném čase je také možno navštívit některé z dalších
muzeí či galerií v centru města) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 25 € / 20 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN