Za dějinami a architekturou Zlína a zajímavostmi v okolí

Termín konání: 24-04-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21011
Cena: 510,- / 560,- Kč

Brna – Kroměříž – Zlín – Malenovice (hrad původně ze 14. století na vysokém ostrohu, nyní
Muzeum jihovýchodní Moravy. Uvidíme expozici řemesel, přírody, tzv. Malovaný sál s rokokovou
výzdobou aj.) – Vizovice (elegantní rokokový zámek od brněnského architekta F. A.
Grimma na místě někdejšího cisterciáckého kláštera – prohlídka bohatě vybavených rokokových
interiérů a zahrady) – Zlín (metropole kraje s centrem budovaným na funkcionalistických principech
„zahradního města“ ve 20. a 30. letech 20. století předními českými architekty z iniciativy
obuvnických magnátů Tomáše a Jana Antonína Bati – prohlídka tzv. „mrakodrapu“ s pojízdnou
kanceláří ve formě výtahu, fakultativně také Muzeum obuvi, možnost návštěvy minimalistické
budovy Muzea Tomáše Bati; volno k občerstvení nebo prohlídce muzejní expozice v zámku)
– Brno.
Vstupné cca 380,- / 240,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN