Za Egonem Schielem do Vídně a do Skotského kláštera

Termín konání: 20-10-2018
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
č. 18084 (sobota)
Cena: 555,- / 580,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (v roce 2018 si připomínáme sto let od úmrtí Egona Schieleho, rakouského malíře a kreslíře, žáka Gustava Klimta. Poté, co opustil vídeňskou secesi, si vytvořil vlastní působivý styl, jenž svou náladou zapadá do evropského expresionismu. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často také pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka. Schieleho výstava v Dolním Belvedéru a Oranžérii s názvem Egon Schiele. Cesty jedné sbírky představí nejen sbírku obrazů uchovávanou v Belvedéru, ale i skici a přípravné kresby ke známým obrazům. Na výstavě bude také prezentována historie vzniku sbírky a výsledky restaurátorského průzkumu Schieleho technik, který byl zahájen v roce 2016. Ve Vídni navštívíme rovněž tzv. Skotský klášter neboli benediktinské opatství Milostivé Panny Marie u Skotů založené roku 1155 vévodou Jindřichem II. Babenberským. Během prohlídky navštívíme také klášterní muzeum, v němž je mj. také umístěn oltář z doby kolem roku 1470, dílo tak zvaného Vídeňského skotského mistra. Tento oltář není jen významným uměleckým dílem pozdní rakouské gotiky, ale díky detailnímu zobrazení krajiny kolem Vídně a Kremže je i důležitým historickým pramenem) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 26 € / 22 €.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: administrator