Za historickými, přírodními i technickými unikáty jižních Čech

Termín konání: 07-09-2023
Přednášející: Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka
23033
Cena: 2 450,- / 2 500,- Kč

7. – 10. 9. 2023 (čtvrtek–neděle)

  1. den: Brno – Roštejn (prohlídka pozdně gotického hradu, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 677 m n. m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě. Jeho název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži – původní označení hradu bylo německé Rosenstein) – Telč (volno na oběd) – Nová Bystřice (návštěva Muzea veteránů, které je první a největší muzeum amerických předválečných automobilů v České republice, které bylo vybudováno v prostorách bývalé textilní továrny. Sbírka více než 50 vozů v devíti tematických sálech – sportovní automobily, sál 20. a 30. nebo 50. a 60. let, Fordova linka, depozitum nebo třeba Lincoln Land. Ocitnete se v dobách, kde automobily dělaly první krůčky, v časech hojnosti a ohromných karoserií i v éře rychlých sportovních automobilů; v areálu muzea sídlí pivovar, kde se občerstvíme Novobystřickým pivem, které se tady vařilo už v roce 1482) – Holašovice (jsou jednou z nejznámějších obcí u nás. Zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka ze 70. let 19. století tvoří jedinečný celek, který je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; Holašovice jsou poslední roky známé i pro své Stonehenge, které se nachází na okraji obce. Jedná se o obrovské kameny – menhiry. Ty zde, na téměř 3 ha měřící louce, začaly vznikat již v roce 2008) – Černá v Pošumaví (ubytování).
  2. den: Černá v Pošumaví – Vyšší Brod (prohlídka cisterciáckého kláštera. Navštívíme nejkrásnější prostory vyšebrodského opatství, národní kulturní památku České republiky a prohlédneme si Opatský chrám, galerii gotického umění i obrazovou galerii, knihovní chodbu, filozofický a teologický sál klášterní knihovny. Uvidíme i legendární kříž zvaný Závišův, který náleží k nejpřednějším skvostům středověkého zlatnického umění, jaké se dochovaly na evropské půdě. Vyšebrodský zlatý relikviář je národní kulturní památkou České republiky a světovým unikátem. V jeho nitru je podle tradice uchovávána relikvie nad jiné vzácná – ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus. Prohlídka historického centra Vyššího Brodu – radnice s IC, kostel sv. Bartoloměje, středověký pranýř se sochou sv. Barbory. Volno na oběd. Procházka Opatskou stezkou malebným údolím Menší Vltavice, kde se dozvíte zajímavéinformace o historii kamenictví, a okouzlí Vás mystická přírodajihovýchodní Šumavy. Na stezce poznáte jeden z nejkrásnějších koutů Vyšebrodska, vodopády sv. Wolfganga. Stezkou dojdeme až poutnímu místu Maria Rast am Stein s křížovou cestou se 14 zastaveními, na jejímž konci se nachází poutní kostelík s obrazárnou. Kostelík a křížová cesta vznikly na konci 19. století z úcty k biblickému příběhu putování Matky Boží se Synem a Josefem, kteří se na své pouti do Egypta několikrát zastavují k načerpání sil. Zpět stezkou do Vyššího Brodu) – Loučovice – parkoviště Čertova stěna (odtud procházka ke kamennému moři Čertova stěna, která je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím Vltavy prostírá divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany. Jeden z balvanů „Čertova kazatelna“ a legenda o ďáblovi, která se k tomuto místu váže, inspirovala Bedřicha Smetanu k napsání opery „Čertova stěna“. Celkem cca 5 km) – Černá v Pošumaví (ubytování).
  3. den: Černá v Pošumaví – Linec (prohlídka třetího největšího rakouského města. Navštívíme katedrálu Neposkvrněného Početí Panny Marie, která je známá také jako „Nová katedrála“ nebo „Mariendom“ a je s kapacitou více než 20 000 lidí největším kostelem v Rakousku. Byla by nejspíš i kostelem nejvyšším, ale dostavěn byl až v roce 1924, tedy v době, kdy stále platilo nařízení, že žádná církevní stavba v Rakousku nesmí být vyšší než svatoštěpánská katedrála ve Vídni. Věž linecké katedrály je tak se svými 135 m o 2 m nižší. V interiéru stojí za povšimnutí především bohatě zdobené vitráže a Rudigierovy varhany, které byly v roce 1968 vysvěceny a řadí se mezi nejkrásnější a největší varhany v Evropě. Na malém pahorku nad Dunajem, jen pár set metrů od srdce města, najdeme linecký zámek, jednu z dominant města. Okolo zámku se projdeme úzkými uličkami velmi malého Starého města a ze zámeckého parku si užijeme výhledy na Dunaj. Stavba zámku započala v roce 1477 a postupnými dostavbami se do současné podoby dostal v roce 1851. Horskou tramvají Pöstlingbergbahn, což je jedna z místních největších atrakcí – historická, nejstrmější adhezní dráha Evropy – vyjedeme na jednu z nejlepších vyhlídek v celém Horním Rakousku – na 539 m vysoký kopec Pöstlingberg, z něhož přes Linec s řekou Dunaj a širokou nížinu dohlédneme až na Alpy. Na vrcholu najdeme klášterní komplex z 18. století. Středobodem současného Lince je hlavní náměstí Hauptplatz. Náměstí o rozloze 13 000 metrů čtverečních bylo navrženo ve 13. století jako největší náměstí v Rakousku. Obchodníci byli ochotni zaplatit jakkoli částku, jen aby mohli mít krám na Hauptplatzu. Proto tu stojí tolik domů s úzkými průčelími; barokní sloup Nejsvětější Trojice je 20 m vysoký a je vytesán z bílého mramoru. Během volna na občerstvení možnost ochutnávky legendárního lineckého koláče s marmeládou zdobeného na vrchu mřížkou z těsta (restaurace, kavárny, pekárny). Ten je v Rakousku registrovaný jako tradiční potravina a jeho původ sahá až do poloviny 17. století, čímž se dostává na úroveň nejstarších cukrářských receptů světa) – Černá v Pošumaví (ubytování).
  4. den: Černá v Pošumaví – Žumberk (prohlédneme si středověkou tvrz, jejíž expozice byly zpřístupněny v roce 2022. Na návsi obce, v bezprostřední blízkosti tvrze, se nachází ojedinělý čtyřlodní gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století, jehož interiér zdobí vzácné, zejména pozdně gotické nástěnné malby – příchod Tří králů, sv. Zikmund, Kalvárie, sv. Kateřina s mečem a sv. Markéta. Naobědváme se v místní hospůdce) – Dobrá Voda (prohlídka poutního chrámu Panny Marie Těšitelky. Tato barokní perla zdobí více než 300 let úbočí Kraví hory a je dominantou Novohradských hor. Pramen s léčivou vodou je sveden do dvou kašen pod chrámovým schodištěm. Pro tuto léčivou vodu je místo nazýváno jako „jihočeské Lurdy) – Hojná Voda (krátká procházka k meditačnímu „Zvonu Setkávání“, který je zavěšený do sluneční brány, tvořené čtyřmi žulovými sloupy z mrákotínské žuly. Zvon je právě svým umístěním ve sluneční bráně symbolem Slunce a letního Slunovratu, neboť v tento den spojením místa východu Slunce, hrotu skleněné pyramidy, tekoucí vodou z místní několikasetleté kašny a nedaleko stojící sochy sv. Jana Nepomuckého dochází k propojení linie Slunce, jeho energie a světla a smíření s pozemskými stíny) – Třeboň – Humpolec – Brno.

Ubytování s polopenzí v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, TV a Wi-fi v Černé v Pošumaví v ceně 3 600,- Kč.

Příplatek za jednolůžkový pokoj je 500,- Kč /1 noc. Hotel se nachází v klidném prostředí cca 300 m od Lipenského jezera, má vlastní pláž, venkovní bazén a saunu. Možnost zakoupení obědových nebo svačinových balíčků.

Přihlášky nejpozději do 31. 3. 2023. Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!

Vstupné cca 800,- / 700,- Kč.

Odjezd 7. 9. 2023 v 7.00 hod., návrat 10. 9. 2023 do 21.30 hod.

 

Post Author: MVS ADMIN