Za historií Weinviertelu

Termín konání: 08-06-2019
Přednášející: Ing. Ivo Vrba
19032
Cena: 480,- / 530,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Falkenstein (prohlídka farního kostela sv. Jakuba, pocházejícího
z barokní doby, s dosud zachovalou gotickou věží, Mariánská jeskyně se zázračným pramenem
a prohlídka hradu včetně podzemních prostor, kde byli vězněni i novokřtěnci z Mikulova) – Staatz
(farní dvůr s věží z počátku 15. století, farní kostel sv. Martina, postavený v novorománském
slohu a výstup na zříceninu hradu Staatz) – Mailberg (připomínka bitvy u Mailbergu roku 1082,
v níž český kníže Vratislav II. porazil markraběte Leopolda. Nejstarší komenda řádu maltézských
rytířů v Rakousku, zámek s muzeem řádu, románsko-gotický hřbitovní kostel) – Laa an der
Thaya (části dochovaného městského opevnění s hradem, raně gotický chrám sv. Víta, prohlídka
fary s dochovanou černou kuchyní, na níž údajně působil Aeneas Silvio Piccolomini, pozdější
papež Pius II., dále prohlídka barokního pomníku sv. Trojice a mariánského sloupu na náměstí,
jež připomíná morovou epidemii z roku 1679, stará radnice, městský špitál) – Hevlín – Brno.

Odjezd: v 7.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN