Za historií Weinviertelu

Termín konání: 18-06-2022
Přednášející: Ing. Ivo Vrba
22028
Cena: 540,- / 590,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Falkenstein (prohlídka farního kostela sv. Jakuba, pocházejícího z barokní doby, s dosud zachovalou gotickou věží, Mariánská jeskyně se zázračným pramenem a prohlídka hradu včetně podzemních prostor, kde byli vězněni i novokřtěnci
z Mikulova) – Staatz (farní dvůr s věží z počátku 15. století, farní kostel sv. Martina, postavený v novorománském slohu a výstup na zříceninu hradu Staatz) – Mailberg (připomínka bitvy u Mailbergu roku 1082, v níž český kníže Vratislav II. porazil markraběte Leopolda. Nejstarší
komenda řádu maltézských rytířů v Rakousku, zámek s muzeem řádu, románsko-gotický hřbitovní kostel) – Laa an der Thaya (části dochovaného městského opevnění s hradem, raně gotický chrám sv. Víta, prohlídka fary, na níž údajně působil Aeneas Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II. s dochovanou černou kuchyní, dále prohlídka barokního pomníku sv. Trojice a mariánského sloupu na náměstí, jež připomíná morovou epidemii z roku 1679, stará radnice, městský špitál) – Hevlín – Brno.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.30 hod.
Vstupné cca 10 €.

Post Author: MVS ADMIN