Za historií země i vína do Maďarska

Termín konání: 28-10-2022
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
22048
Cena: 2 840,- / 2 890,- Kč, +ubytování

28. – 30. 10. 2022 (pátek – neděle)

1. den: Brno – Bratislava – Budapešť – Eger (prohlídka historického města s velkolepou klasicistní katedrálou a hradem, který se proslavil hrdinskou obranou proti Turkům; město je jedním z center vinařství (víno Egri Bikavér), 2x nocleh.

2. den: Eger – Tokaj (starobylé městečko na úpatí pahorku porostlého proslavenými vinicemi, středisko vinařství – ochutnávka) – Šárošský (Blatenský) Potok (historické město patřící v minulosti knížecí rodině Rákóczi: hrad, lyceum – působiště J. A. Komenského) – návrat
na ubytování.

3. den: Eger – Gödölö (obec s rozsáhlým zámkem rodiny hrabat Graskovichů, který byl později letním sídlem císaře Františka Josefa a jeho manželky císařovny Alžběty; interiéry, zahrady – prohlídka) – Brno.

Cena ubytování se snídaní 2 900,- Kč.
Vzhledem k rezervaci ubytování přihlášky do 21. 4. 2022! Do tohoto data je nutno uhradit
celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!
Vstupné cca 1000,- Kč (nutno směnit na forinty).
Odjezd 28. 10. 2022 v 6.30 hod., návrat 30. 10. 2022 do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN