Za Jakubem Sklářem i za zajímavými skalními reliéfy 

Termín konání: 03-10-2020
Přednášející: Ivana Vaverková
2048
Cena: 580,- / 640,- Kč

Brno – Lipnice nad Sázavou (prohlídka monumentálního hradu – sice ne královského, ale královským se svou mohutností podobajícího, který byl pýchou mocných Ronovců a byl založen na počátku 14. století v drsném a divokém kraji, v zemi starých neprostupných lesů. Byl vystavěn na skalnaté vyvýšenině mezi dvěma kopci, aby jako strážný hlídal celé širé okolí, město Brod s jeho stříbrnými doly a kupecké stezky, které se proplétaly tímto krajem řeky Sázavy na rozhraní Království českého a Markrabství moravského) – po prohlídce hradu se vydáme na 4 km dlouhou vycházku k zatopeným žulovým lomům, kde skupina mladých kameníků vytesala ve skále téměř třímetrový reliéf představující obří ucho, ústa a oči – na paměť „špiclování“ za bývalých režimů. Tento Památník odposlechu má tři části – „Bretschneidrovo ucho“, nazvané podle tajného policisty z Haškova románu Dobrý voják Švejk, „Ústa pravdy“, která našla inspiraci v reliéfu Bocca della Verita, v jednom z kostelů v Římě a „Zlaté oči“. Patronem celého Národního památníku odposlechu je Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška. Výlet si prodloužíme k objektu Hlava XXII od stejného autora) – Tasice (navštívíme historickou sklárnu, Národní kulturní památku, kde se v roce 1985 natáčel slavný seriál „Synové a dcery Jakuba Skláře“, který sleduje osudy rodu skláře Jakuba Cirkla. Jedná se o výjimečně zachovalý sklářský skanzen) – Vilémovice (prohlídka exteriéru jednopatrového, původně barokního, dnes empírového zámku, postaveného v letech 1743–1746. V zámecké zahradě roste unikátní dvoudomý tis červený, podle obvodu kmen 310 cm se jeho stáří odhaduje na 1500 až 2000 let. Strom je jedovatý, protože jeho kůra, dřevo i semena jsou prosyceny alkaloidem zvaným taxin. Náleží mezi nejcennější dřeva na severní polokouli, ve středověku sloužilo mimo jiné k výrobě slavných velšských luků. Jedná se o přísně chráněný tis, který je možná nejstarším stromem ve střední Evropě a je jedním z nejkrásnějších památných tisů rostoucích na území ČR) – Brno.

Vstupné cca 170,- / 110,- Kč.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.15 hod.

Post Author: MVS ADMIN