Za králem vodních hradů, do podvodní říše zvířat a rakouské sýrárny na břehu jezera

Termín konání: 14-09-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19050
Cena: 560,- / 610,- Kč

Brno – Hatě/Kleinhaugsdorf – Eggenburg (krátká zastávka ve středověkém městečku obehnaném
rozsáhlými hradbami, farní kostel sv. Štěpána, náměstí Hauptplatz s morovým sloupem, Gemaltes
Haus – dům z 16. století se sgrafitovými výjevy ze Starého zákona) – Podvodní říše Schrems
(návštěva přírodního areálu UnterWasserReich seznamující návštěvníky s vodními biotopy celé
střední Evropy; ve vnitřní části expozice je velké množství akvárií a moderní expozice i v českém
jazyce, venkovní část pak prezentuje fascinující rozmanitost krajinných forem mokřadů a dovolí
nám procházet po stezkách a vodních terasách kolem rybníčků, potůčků a také velkého jezírka,
ve kterém jsou chovány vydry říční, jež jsou na návštěvníky již zvyklé a nejsou tak vůbec plaché;
řadu dalších živočichů typických pro tento biotop uvidíte v areálu zcela volně; možnost krátké
vycházky přírodním parkem Hochmoor k 20 metrů vysoké rozhledně Himmelsleiter / Žebřík
do nebe) – Hrad Heidenreichstein (návštěva a prohlídka impozantní středověké pevnosti
a zároveň největšího vodního hradu v celém Rakousku – od roku 1961 ve vlastnictví rodiny
Kinských – usazeného na žulové skále a ze tří stran obklopeného vodou; v historii měl především
obrannou funkci, což dokazuje absence oken, mohutné válcovité věže s hranolovým bergfritem
a jediným vstupem do hradu skrz dvě věžové brány) – Sýrárna Käsemacherwelt (návštěva
sýrárny, která funguje již více než 25 let, zaměstnává na 200 zaměstnanců a zakládá si pouze
na produktech vyrobených z regionálních surovin Waldviertelu. Během naší prohlídky vedené
v češtině zhlédnete nejen jednotlivé kroky výroby, ale budete mít také možnost ochutnat nespočet
lahodných produktů a poté si sýry či další lahůdky za výhodné ceny zakoupit ve zdejší podnikové
prodejně) – Kleinhaugsdorf/Hatě – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů cca 28,50 €.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN