Za krásou kvetoucích kamélií

Termín konání: 10-03-2019
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
19003
Cena: 310,- / 360,- Kč

Brno – Ostrov u Macochy (prohlídka jeskyně Balcarka, která představuje svou krápníkovou
výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům
turistických návštěv. Její vstupní část byla známa odedávna. Od roku 1923 byly další prostory
jeskyně postupně objevovány ostrovskými občany pod vedením Josefa Šamalíka. V roce 1948
byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyni tvoří složitý labyrint chodeb a dómů
ve dvou výškových úrovních. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové
krasové jevy, bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy teplomilné
květeny a malebnost krajiny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském
krasu. Doporučuje se teplé oblečení a vhodná obuv do jeskyní) – Rájec-Jestřebí (prohlídka
zámeckých prostor vyzdobených kvetoucími keři kamélií a květinovými vazbami, v nichž budou
také kamélie hojně zastoupeny. Kromě zámku bude přístupný i jeho park a skleník. Zájemci
si zároveň budou moci kamélie také zakoupit a zeptat se na úskalí jejího pěstování zámeckých
zahradníků, kteří s nimi mají mnohaleté zkušenosti) – Brno.
Vstupné cca 250,- Kč / 210,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 16.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN