Za osudy Václava II., Karla Hynka Máchy a dalšími zajímavostmi na tři české hrady: Bezděz, Housku a Kokořín

Termín konání: 17-04-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21009
Cena: 930,- / 990,- Kč

Brno – Mladá Boleslav – Bezděz (výstup na hradní vrch k jednomu z architektonicky nejcennějších
hradů u nás, který byl založen králem Přemyslem Otakarem II. a dokončen byl roku
1279, s minimálními pozdějšími úpravami, obdivovanému mnoha osobnostmi kultury, zejména
Karlem Hynkem Máchou) – Houska (renesančně přestavěný hrad, původně gotický z doby
krále Přemysla Otakara II. s velmi cennou gotickou, freskami vyzdobenou kaplí – prohlídka
interiérů) – Kokořín (nevelký hrad, původně ze 14. století, počátkem 20. století novoromanticky
přestavěný na repliku středověkého hradu – prohlídka interiérů, možnost výstupu na ochoz věže.
Vstupné cca 340,- / 230,- Kč.
Odjezd v 6.15 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN