Za slavnými osobnostmi Novojičínska

Termín konání: 14-10-2018
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
č. 18083 (neděle)
Cena: 590,- /615,- Kč

Brno – po D1 – Vyškov – Prostějov – Olomouc – Lipník nad Bečvou – Vražné (návštěva rodného domu Johanna Gregora Mendela (1822–1884), zakladatele genetiky, opata starobrněnského kláštera, ale také meteorologa či přírodovědce, osobnosti, na niž odkazuje nejen název jednoho z brněnských náměstí, gymnázia, ale i univerzity či muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní v Mendelově rodném domě nejen expozice věnovaná jeho životu a dílu, ale také šlechtitelství. Jsou zde vystaveny také předměty dokumentující venkovský život Moravského Kravařska.) – Nový Jičín (když jsme si v roce 2017 připomínali 300. výročí narození císařovny Marie Terezie, byl také na mnoha výstavách zmiňován rakouský vojevůdce, jeden z nejúspěšnějších odpůrců pruského krále Fridricha Velikého, který má s císařovnou shodný i rok narození, Ernst Gideon von Laudon. Svou panovnici přežil téměř o 10 let. Laudon umírá v Novém Jičíně v domě, který od té doby nese jeho jméno. Expozice, která je zde nyní nově umístěna provází návštěvníky všemi etapami generálova života a nabízí také zasvěcený pohled na dobu, v níž žil. Poněvadž je Nový Jičín také městem klobouků, nevynecháme ani jejich expozici, která je rozdělena do tří částí: Technologie výrobního procesu – od králíka po klobouk, kde seznámíte s technologickým postupem výroby klobouků. Prohlédnete si a na vlastní kůži vyzkoušíte proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do pozoruhodného procesu výroby vás vtáhnou autentické videoukázky z jednotlivých úseků tovární výroby. Poznáte zde rovněž důležité mezníky a události spojené s tradicí kloboučnictví na Novojičínsku. Kromě historického panelu získáte doplňující informace ze světa klobouků i v promítacím koutku, kde si dle vlastního výběru můžete spustit filmovou projekci. Expozici doplňují i exponáty výrobních strojů. Ateliér (workshop) – druhá část expozice. Na funkčních strojích vám bude předvedeno dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků. Můžete si zde také vyzkoušet svou vlastní tvořivost a výtvarné nadání. Připraven pro vás bude balíček se zmenšeným polotovarem a zdobením, ze kterého si můžete vlastnoručně vytvořit originální suvenýr. Zkoušírna nadchne všechny parádnice i milovníky klobouků. Ve zkoušírně budete mít k dispozici množství různých klobouků, čepic i doplňků k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějšího modelu. O tom, že na každou hlavu se klobouk najde, se přesvědčíte v digitální zkoušírně. Vaši fotografii s kloboukem si pak můžete přes webkamerový program zaslat elektronickou poštou nebo jako pozdrav přátelům) – Hodslavice (návštěva rodného domku historika Františka Palackého, v němž je dnes umístěna stálá expozice o jeho životě a díle, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa) – Brno.

Vstupné cca 170,- / 100,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.

Post Author: administrator