Za slezskými architektonickými perlami

Termín konání: 22-10-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23045
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – Vyškov – Prostějov – Olomouc – Hradec nad Moravicí (prohlídka Bílého zámku přestavěného v empírovém slohu rodem Lichnovských. Zámek hostil takové osobnosti, jako např. hudební skladatel Ludvig van Beethoven a Ferenc Liszt, malíř Josef Mánes, Hugo von Hoffmannstahl, básník a libretista oper Richarda Strausse, spisovatel Karl Kraus nebo Lisztova dcera Cosima Wagnerová. Stejně jako slavní předchůdci navštívíme i my společenské salony, čítárnu s knihovními sály, reprezentační jídelnu, kuřárnu, kulečníkový sál nebo dámský rokokový salon. Prohlédneme si také interiéry knížecího bytu – dámský budoár, toaletní pokoj, ložnici kněžny, pracovnu i pamětní hudební Beethovenův salon) – Opava (společná procházka historickým centrem města, možnost individuálního oběda či individuální návštěvy historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, nejstaršího muzea na našem území a zároveň třetího největšího muzea u nás. Expozice Slezsko je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska. S ohledem na velmi bohatý sbírkový fond muzea a vzhledem k omezenému výstavnímu prostoru je nový koncept řešením, které umožňuje seznámit návštěvníky s co nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska. Expozice Slezsko zahrnuje všechna tři podlaží historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny i sklepní prostory. Expozice je rozdělena na dvě části – Příroda Slezska a Encyklopedie Slezska přibližující kaleidoskopickým, výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do 20. století s nezbytnými přesahy za tuto časovou hranici směrem k dnešku) – Raduň (prohlídka zámku přestavovaného v klasicismu bohatým, ambiciózním a vlivným hrabětem Janem Josefem Larisch-Mönnich. Hrabě však zemřel dříve, než byla přestavba uskutečněna. Stavební úpravy pak probíhaly pod taktovkou jeho ženy Anny Marie Tekly. Iniciovala postupnou proměnu celého zámeckého areálu. Hospodářské budovy byly odsunuty z bezprostřední blízkosti zámku a přestaly panstvo obtěžovat hlukem a zápachem. Reorganizace zámeckého areálu neměla jen praktickou, ale také estetickou rovinu. Okolí šlechtického sídla zkrášlovala oranžerie, na kterou navazovala okrasná, bylinková a fíková zahrada s fíkovnou, ananasovnou a ovocným sadem. K romantickým procházkám a vyjížďkám vybízel též nově založený anglický park. Na počátku 30. let 19. století se na Larisch-Mönnichovské statky přiženil Gebhard Blücher, vnuk stejnojmenného slavného pruského maršála, který vítězil nad Napoleonem. Stavební úpravy zámku pak probíhaly jak v průběhu 19., tak i v první polovině 20. století) – Prostějov – Brno.

Vstupné cca 420,- / 350,- Kč.

Odjezd v 7.15 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN