Začátek jara na tajemném Podblanicku

Termín konání: 06-04-2024
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
24005
Cena: 790,- / 840, Kč

Brno – Louňovice pod Blaníkem (podíváme se k místnímu zámku, původně tvrzi přestavěné na renesanční zámek a posléze roku 1675 upravené barokně; uvnitř zámku je k vidění expozice věnovaná Louňovicím, Blaníku a archeologickému výzkumu bývalého kláštera premonstrátek) – Velký Blaník (z Louňovic poté vyrazíme na nenáročný výstup cestou, která nás povede kolem pověstmi opředené Veřejové skály; odměnou za výstup na legendární horu Blaník, a poté i na vrchol rozhledny, vám bude pohled do krásné podblanické krajiny; při dobré viditelnosti je vidět až na okraj hlavního města Prahy; vrchol Malého i Velkého Blaníku jsou známé především díky své bohaté historii a zajímavým pověstem o blanických rytířích, jimiž je toto území bohatě opředené a láká tak mnohé zvídavé turisty) – hrad Šelmberk (návštěva monumentální zříceniny středověkého bergfritového hradu ze 13. století založeného pány ze Šelmberka na výrazném skalním ostrohu nad údolím říčky Blanice; kromě zbytků převážně renesančních paláců se na Šelmberku se dochovala i 26 metrů vysoká válcová věž, sloužící nyní jako rozhledna, z níž je báječný výhled na široké okolí) – zámek Růžkovy Lhotice (prohlídka barokně-klasicistního zámku, kde si prohlédneme expozici věnovanou hudební tradici na Podblanicku, zámek totiž patřil v letech 1835-1844 rodičům Bedřicha Smetany a sám skladatel tu několik let pobýval; zdejší expozice je tak věnovaná především počátkům Smetanovy tvorby, najdeme tu klavír, na který koncertoval roku 1840 v čechtickém zámku, nebo klavír, který používal v Jabkenicích v závěru života; expozice připomíná také Blaník jako důležitý motiv české hudby) – zámek Martinice / Vetešnictví (historie barokního zámečku sahá až do 17. století, kdy ho nechal vystavit Jiří Vražda z Kunvaldu; v současnosti na zámku funguje velmi netradiční zámecké vetešnictví – vetešník Pavel Kuře představuje expozici Zlaté české ručičky a vlastenecky zaměřenou prohlídku; v prvním patře zámku jsou celá chodba a další místnosti věnovány artefaktům I. a II. světové války, vzniku republiky, tradičním svátkům jako jsou Vánoce či Velikonoce, hračkám, které se vážou k tomuto období i řemeslům, která se pomalu vytrácejí; ve třech interiérech mohou návštěvníci odhalovat překvapení; k dispozici je i fotoateliér, v němž si mohou všichni udělat dobovou fotografii) – Brno.

Vstupné cca 200,- / 150,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 6.45 hod, návrat do 19.00 hod.

Lektor: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

Post Author: MVS ADMIN