Morava Moravě

Vychází závěrečný svazek Dějin Moravy, díl 3, část 2

Morava v občanské společnosti

který napsali Jiří Malíř a Milan Řepa

Třetí díl navazuje na dva předchozí díly, které zpracoval Josef Válka a vyšly pod názvem Středověká Morava a Morava reformace, renesance a baroka. První část třetího dílu zpracoval Jan Janák, který jej zaměřil na hospodářský a sociální vývoj Moravy a Slezska a druhá část třetího dílu postihuje politický a národnostní vývoj v letech 1740 – 1918. Dějiny Moravy uzavírá čtvrtý díl vydaný pod názvem Svobodný stát a okupace. Tyto svazky již vyšly dříve a vydala je Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Závěrečný svazek Morava v občanské společnosti vyjde ještě v roce 2018 a pro zájemce bude kniha k dispozici v kanceláři vydavatele – Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, 602 00 Brno, Solniční 12; e-mail: mvsbrno@seznam.cz

Post Author: administrator