Nový Program exkurzí, vycházek a přednášek na rok 2022

Vážení účastníci našich exkurzí,

nový Program 2022 už bude brzy na světě.

Vyzvednout si ho můžete od čtvrtka 2. 12. 2022 od 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin a dále v každý úřední den. Ve čtvrtek bude zveřejněn i našich webových stránkách.

Co se týká přihlášek, vzhledem k závažné epidemiologické situaci preferujeme přihlašování elektronickou cestou. Úhradu záloh můžete provést také bezhotovostně s použitím variabilního symbolu (číslo exkurze). Do poznámky nezapomínejte, prosím, uvádět své jméno a telefonní číslo.

Pro ty, kteří tuto možnost nemají, budeme samozřejmě k dispozici v úřední dny, které uvádíme v dalších aktualitách. Do konce ledna se trochu od běžných liší, proto se na ně dobře podívejte.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu nejen v předvánočním čase.

Ivana Vaverková + PhDr. Ludvík Vaverka

Autor: MVS ADMIN