Podmínky pro vstup do Rakouska

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, stačí tedy předložit alespoň jeden z níže uvedených dokladů o bezinfekčnosti: 

  • – negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru)
  • – NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů)
  • – NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech ode dne  odběru pozitivního testu, jímž bylo  diagnostikováno onemocnění covid-19. Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19

Autor: MVS ADMIN