Pozvánka na přednášku

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Vás zvou na přednášku

Mgr. Martiny BOLOM-KOTARI, Ph.D.

s názvem

Co vyprávějí o dějinách brněnských klášterů jejich pečeti?

22. září 2021 15 hodin

Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno přednáškový sál v přízemí

VSTUP POUZE OSOBÁM S DOKLADEM O BEZINFEKČNOSTI (OČKOVÁNÍ/NEGATIVNÍ TEST/PRODĚLANÉ ONEMOCNĚNÍ) A S NASAZENÝMI OCHRANNÝMI DÝCHACÍMI PROSTŘEDKY

Autor: MVS ADMIN