Pozvánka na Výroční schůzi Muzejní a vlastivědné společnosti

POZVÁNKA
na Výroční schůzi

Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.

Všechny členy MVS zveme na Výroční schůzi, která se koná dne 11. března 2020 v 16.00 hod. v přednáškovém sále Moravského zemského archivu, Palachovo nám. 1, Brno-Bohunice

PhDr. Pavel Michna
Předseda MVS Brno

Post Author: MVS ADMIN