Program 2023 na webu uveřejněn!

Na webu máte již k dispozici Program 2023. Můžete se tedy začít přihlašovat.

Těšíme se na Vaše přihlášky!

Autor: MVS ADMIN