Kounicovy koleje za války. Ti nejstatečnější z Moravy – číslo vycházky 245

Termín konání: 12-09-2024
Přednášející: MUDr. Alena Hejlová

Připomeneme si příběh Právnické fakulty – hlavního sídla Gestapa pro Moravu a Kounicových kolejí, kde byli vězněni a vyslýcháni odbojáři a inteligence a kde dále Gestapo soustřeďovalo významné účastníky protinacistického odboje z celé Moravy. Mimo výslechy a věznění nacisté v kolejích prováděli popravy, další vězňové byli odtud deportováni do koncentračních táborů a věznic převážně na území Německa k dalšímu „Sonderbehandlungu“.

Sraz v 15.00 před hlavním vchodem do Kounicových kolejí. Vstup do Pamětní síně je zdarma.

Lektorka: MUDr. Alena Hejlová

Vycházky jsou z části organizovány ve spolupráci s Klubem Augusta Sedláčka pobočka Brno.

Evidenční příspěvek je nutno uhradit před datem vycházky, a to hotově v naší kanceláři v úředních hodinách nebo převodem na náš BÚ 1341681339/0800. Variabilní symbol je číslo vycházky. Do poznámky pro příjemce, napište, prosím, své jméno a telefonní číslo.

Brněnské vycházky – členové MVS 50,- Kč, ostatní 60,- Kč, studenti 30,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Mimobrněnské vycházky – členové MVS 60,- Kč, nečlenové 70,- Kč, studenti 40,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Tento příspěvek nezahrnuje případné vstupné!

Vycházky se uskuteční při účasti minimálně 10 platících zájemců.

Přihlášku lze podat osobně nebo elektronicky.

Post Author: MVS ADMIN