Po místech kde kráčela hudební historie a dějiny počínaje středověkem a konče nejnovější výtvarnou generací

Termín konání: 02-09-2021
Přednášející: PhDr. Vít Pospíšil

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích – prohlídka kostela, jedné
z perel brněnského baroka; Vojenská nemocnice- prohlídka refektáře bývalého
premonstrátského kláštera s freskami Josefa Winterhaldera mladšího;
lékárna – bývalý románský kostel sv. Kunhuty, kde se 15. 5. 1211 zúčastnil
vysvěcení Přemysl Otakar I. se svými synovci a čtyřletou neteří Alžbětou,
kterou vyprovázel do Durynska coby nastávající choť landkraběte Ludvíka.
Šlo o budoucí světici Alžbětu Durynskou; podle možnosti ateliér výtvarnice
Miroslavy Maixnerové.
Sraz před kostelem v Zábrdovicích v 15.00 hod., zastávka tramvaje č. 2, 3
Vojenská nemocnice

Post Author: MVS ADMIN