Pozůstatky hradu a kostel v Lelekovicích – číslo vycházky 243

Termín konání: 22-05-2024
Přednášející: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Komentovaná prohlídka místa, kde stával ve 14. stol. hrad a v 15. stol. tvrz na bývalém předhradí. Půdorys hradu je částečně vyznačen v terénu. V místech tvrze je dnes hřbitov. Kostel původně románský byl přestavěn goticky a je možno jej prohlédnout zvenčí. Na obecním úřadu je přístupná expozice s nálezy z archeologického výzkumu a model původní podoby hradu.

Sraz účastníků v 15 hod. před kostelem v Lelekovicích. Spojení MHD: Kr. Pole, nádraží (Bus 41) 14.32 – Lelekovice, náves 14.56.

Lektor: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Vycházky jsou z části organizovány ve spolupráci s Klubem Augusta Sedláčka pobočka Brno.

Evidenční příspěvek je nutno uhradit před datem vycházky, a to hotově v naší kanceláři v úředních hodinách nebo převodem na náš BÚ 1341681339/0800. Variabilní symbol je číslo vycházky. Do poznámky pro příjemce, napište, prosím, své jméno a telefonní číslo.

Brněnské vycházky – členové MVS 50,- Kč, ostatní 60,- Kč, studenti 30,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Mimobrněnské vycházky – členové MVS 60,- Kč, nečlenové 70,- Kč, studenti 40,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Tento příspěvek nezahrnuje případné vstupné!

Vycházky se uskuteční při účasti minimálně 10 platících zájemců.

Přihlášku lze podat osobně nebo elektronicky.

Post Author: MVS ADMIN