Ulicí Křenovou po stopách židovské komunity

Termín konání: 19-05-2022
Přednášející: Stanislava Vrbová

Po vypovězení z královských měst roku 1454 se židé po řadu staletí nesměli usazovat ani přenocovat v hradbách města. A tak začali postupně vytvářet nové centrum na tehdejším předměstí Křenová. Vznikl zde ubytovací hostinec, hospoda, modlitebna, zvyšoval se počet trvale bydlících, vznikaly školy, synagogy atd. Žily zde také významné rodiny např. rodina Jákoba Dobrušky.
Sraz v 15.00 hod. na rohu ulic Křenová/Vlhká, první zastávka č. 8 a č. 9. za Hlavním nádražím

Post Author: MVS ADMIN