Za historií i současností klášterů v centru města

Termín konání: 24-06-2021
Přednášející: Stanislava Vrbová

Na vycházce si objasníme důvod nezvyklé koncentrace klášterů na poměrně
malém prostoru. Mnoho zajímavého skrývá nejstarší z nich – minoritský,
s kostelem sv. Janů a Loretou, které navštívíme. Klášter sloužil také jako
rodová hrobka svým donátorům – rodu Boskoviců, z nichž Jan Šembera
vstoupil i do pověstí a legend. Areál kláštera zahrnoval i dům pro hosty,
šenk aj. Klášter voršilek v bezprostředním sousedství je na tomto místě až
od 2. poloviny 17. století, ale i on má zajímavou historii jako klášter i jako
Technické muzeum. Třetím je nedaleký františkánský klášter, na dnešním
místě rovněž až od 2. poloviny 17. století. Kdysi známý svou lékárnou, dnes
spíše zanedbaným vzhledem.
Sraz v 15.00 hodin na rohu ulic Jánská a Minoritská.

Post Author: MVS ADMIN