Za obětmi demonstrací za českou universitu 1. 10. 1905 v předvečer 116. výročí (vycházka na 115. výročí se pro pandemii nekonala)

Termín konání: 01-10-2021
Přednášející: PhDr. Vít Pospíšil

Park na Merhautově – místo dělnické kolonie na okraji české samostatné
obce Husovic. Bývalý husovický hřbitov- místo posledního odpočinku jedné
z českých obětí demonstrací železničáře Roezla. Nádraží, kde se shromažďovali
Němci z Předlitaví na demonstraci proti založení české university. Masarykova,
kudy táhl průvod od nádraží. Náměstí Svobody, kde střety mezi
demonstranty německé i české strany začaly poté, co kočí kočáru majitele
tiskáren a germanizátora Rudolfa Röhrera si bičem uvolňoval cestu zástupem
českých demonstrantů. Besední dům – při krvavých zásazích policie
a armády, včetně jezdectva, proti českým demonstrantům byl probodnut
bodákem osmnáctiletý dělník František Pavlík. Na budově pamětní deska.
Kasárna pod Špilberkem, kde poslanec Alois Pražák shledal na chladných
zbraních mužstva – bodácích a šavlích – zaschlou krev. Podle možnosti Kleinův
palác, kde vyslechneme fragment Janáčkovy klavírní sonáty inspirované
krvavými událostmi tohoto dne.
Sraz před restaurací Bohéma v 15.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN