Za poznáním města se znakem „Plovoucí štiky“

Termín konání: 19-09-2021
Přednášející: PhDr. Ludvík Vaverka

Procházka městem, které bylo v 15. století poddanským městem, později
městysem. Byly povýšeny roku 1907 císařem Františkem Josefem I. na město
a do znaku získaly plovoucí štiku; prohlédneme si náměstí se vzácnou
kašnou, která byla v říjnu 2014 nově osazená po rozsáhlé rekonstrukci, při
které se pod ní našly dokumenty staré téměř 200 let. Kašna je ozdobena sochou
slovanské bohyně plodnosti Živěny; prohlídka s výkladem chrámu sv.
Martina, který stojí na bývalém hřbitově a charakterizují jej románská okna,
v 15. století-byl goticky přestavěn. Kostel je klenutý, jsou v něm četné náhrobky
z 15–18. století; rosický pranýř v podobě kamenného sloupu s ocelovými
kruhy k připoutání odsouzenců sloužil městskému hrdelnímu právu
v 15. až 18. století; nová rosická radnice postavena roku 1851 v empírovém
slohu, roku 1858 byla přistavěna romantizující věž; křížová cesta z roku
1773 nás zavede ke kapli Nejsvětější Trojice, kterou nechal postavit roku
1691 Jiří Hausperský z Fanalu, tehdejší majitel rosického panství. Kaple má
v interiéru trojúhelníkový půdorys, zaklenuta je vysokou kupolí s lucernou.
Křížová cesta prochází dvouřadou, 300 metrů dlouhou lipovou alejí s lipami
až 190 let starými. Jednotlivá zastavení jsou tvořena trojbokými kamennými
jehlanci s vytesanými reliéfy.
Sraz v Rosicích na Palackého náměstí před radnicí v 10.00 hod. Doprava
možná autobusem č. 405 z Mendlova náměstí od květinářství nebo autobusem
z ulice Úzká u Tesca – náhradní doprava za vlak

Post Author: MVS ADMIN