Za zámečky před hradbami, za monitoringem změny podnebí, za barokním malířem Sternem a jednou z posledních brněnských nouzových kolonií z doby velké hospodářské krize 30. let 20. století

Termín konání: 17-09-2020
Přednášející: PhDr. Vít Pospíšil

Zaniklý zámeček na ulici Ypsilantiho – Ústav výzkumu globální změny AVČR; bývalá továrna na plechové nádobí Sfinx, vyráběla i nejkvalitnější vojenské přilby tehdejší Evropy pro armádu 1. ČSR; letohrádek Mitrovských; kostel sv. Leopolda s freskou Josefa Sterna, korespondující s názorem psychiatra Raymonda Moodyho, autora knihy Život po životě, na posmrtný život; Kamenná kolonie v bývalém lomu, kde se v 60. letech 20. století běžně mluvilo argotem, brněnským hantecem, dnes kolonie umělců.

Sraz na zastávce tramvaje č. 6, 2 Poříčí v 14.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN