Vyšel Vlastivědný věstník moravský, číslo 1, ročníku 2018.

Vyšla:

Bibliografie padesáti ročníků časopisu Jižní Morava 1965-2014
Emil Kordiovský
Na 91 s. 2 515 bibliografických údajů.
V Knižnici Jižní Moravy sv. 35 vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně atd.
Sídlo redakce: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 692 24 Mikulov, Pavlovská 2, soka_breclav@mza.cz
Formát B5, ISBN 978-80-86931-89-0 (MZA Brno).

Post Author: administrator