Trojlístek východočeských zámků

Termín konání: 21-10-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23042
Cena: 640,- / 690,- Kč

Brno – směr Lipůvka – Černá Hora – Letovice – Rychnov nad Kněžnou (prohlídka rodového sídla Kolowratů uchovávajícího cennou sbírku obrazů, zbraní, kolowratských vějířů, historické broušené sklo a původní mobiliář. V prohlídkovém okruhu je rovněž vystaven jeden z nejkrásnějších mečů na našem území, tzv. moravský Excalibur. V České republice se nachází jen dva exempláře ceremoniálního meče. Jeden v Rychnově, a druhý v Holešově. Po prohlídce možnost individuální návštěvy Orlické galerie, která prezentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka. Stálá expozice Malíři Orlických hor je trvale rozšířena o výstavu Malíři v Říčkách z fondů Orlické galerie (Alois Fišárek, Josef Štolovský, Josef Matička, Miloslav Holý, Miloslav Hégr, Richard Wiesner, Václav Hrbek) a o dlouhodobé zápůjčky z majetku města Rychnov nad Kněžnou. Najdeme zde i stálou expozici malířského díla Jana Trampoty a mnoha dalších výtvarníků. Alternativou je také možnost individuálního občerstvení v centru města a společná procházka k sousoší Bylo nás pět. Tento slavný román Karla Poláčka, v němž vzpomíná na své dětství v Rychnově, zná snad každý, ať už ze školy, legendární nahrávky Františka Filipovského či z televizního zpracování režisérem Karlem Smyczkem) – Kostelec nad Orlicí (prohlídka Nového zámku, který byl postaven v empírovém stylu v letech 1829–1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796. V roce 1948 přešel zámek do majetku státu a v roce 1949 byl prohlášen za státní kulturní majetek. Navzdory snažení orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti se staly budovy zámku v roce 1952 sídlem několika zemědělských institucí a v odborné správě zůstal pouze zámecký park. Hospodářské objekty začala v roce 1950 užívat okresní inseminační stanice a od ledna 1951 začal vlastní zámek sloužit aplikovanému výzkumu. V průběhu roku se do něj nastěhoval nově vznikající Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu, přejmenovaný následně na Výzkumný ústav pro chov prasat. Ten se v roce 1975 přestěhoval do nové budovy postavené v užitkové zahradě zámku. Opuštěný a chátrající zámek převzalo v roce 1979 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, které zde provedlo základní záchranné práce. V roce 1992 byl zámek v neutěšeném stavu vrácen rodině Kinských a v letech 1996–2008 prošel jeho exteriér i interiér velmi náročnou rekonstrukcí.  Dochovaný mobiliář v empírovém stylu spolu s dalšími předměty z původního majetku rodiny byl postupně restaurován a v prvním patře zámku z něho byla vytvořena zámecká expozice Život v biedermeieru, která byla otevřena v dubnu 2012.  Zámek tak byl poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti) – Doudleby nad Orlicí (prohlídka renesančního zámku dokončeného k roku1590 a patřícímu rodu Bubnů. Z architektonického hlediska je zámek Doudleby velmi zajímavý – je to pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na vnější fasádě, tak i na vnitřním dvoře, a dokonce i na sedm metrů vysokých komínech. Za povšimnutí stojí vzácné nástropní malby, ve třech sálech jsou k vidění i tzv. emblémy, které v sobě skrývají hádanky a svojí vizuální strukturou připomínají stavbu renesančních sonetů, jak je proslavil William Shakespeare. Zámek je unikátní i tím, že Bubnové ho nejen postavili, ale zůstal jim (vyjma období totality) po všechna staletí až doposud, zatímco ostatní zámky se často prodávaly a měnily majitele) – Letovice – Brno.

Vstupné cca 520,- / 400,- Kč.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN