Přihláška na exkurzi

Vyplněním a odesláním či předáním vyplněné přihlášky současně udělujete souhlas ve smyslu směrnice GDPR (nařízení EU o ochraně osobních údajů) Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s. se zpracováním osobních údajů výhradně pro vnitřní potřebu MVS, dále s uložením těchto údajů po dobu nezbytně nutnou.

MVS se zavazuje nakládat s osobními údaji ve smyslu pravidel GDPR, chránit je, nakládat s nimi s patřičnou péčí a pouze po dobu nezbytně nutnou.

Člen MVS
AnoNe


Zálohu ve výši nejméně 50 % ceny je nutno uhradit současně s přihláškou, celou částku nejpozději 30 dnů před termínem odjezdu..
Seznámil/a jsem se s „Všeobecnými podmínkami účasti na exkurzích MVS v Brně“. V případě neúčasti na objednané exkurzi uhradím příslušné storno (na úhradu nákladů vzniklých MVS).

Můžete také odeslat přihlášku v písemné podobě. Pokud chcete poslat přihlášku písemně, stáhněte si formulář, a pošlete ho na adresu Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, Solniční 12, 602 00 Brno, tel.: 777 630 010, e-mail: mvsbrno@seznam.cz a označte heslem „exkurze“

Písemná přihláška ke stažení – prihlaska_na_exkurzi

Informace o bezhotovostních platbách pro exkurze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Platby ceny exkurze pro exkurze pořádané MVS

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
1341681339 / 0800Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

Platby za ubytování pro exkurze pořádané MVS

Číslo účtuVariabilní symbolZpráva pro příjemce
2756427011/ 3030Číslo exkurzeJméno a příjmení plátce + telefon

V e-mailové korespondenci uvádějte, prosím, vždy číslo exkurze, které se daná zpráva týká, případně připojte svůj telefon. Usnadníte tím odpověď na Vaši zprávu. Děkujeme.