Úvodní slovo k „Programu“

Vážení členové a příznivci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

připravili jsme pro Vás už osmadvacátý katalog přednášek, vycházek a exkurzí již tradičně pořádaných naší společností.

Věřím, že si i letos z nabídky vyberete to, co je Vašemu zájmu nejbližší. Většina letošních vlastivědných vycházek bude zaměřena na město Brno a jeho středověkou i nedávnou minulost. Moravsko-slezskou tematiku exkurzí naplní návštěva Dačic, města Telče – renesančního klenotu středověké architektury, ale i „moravského Říma“ – Olomouce. Na severu navštívíme už dávno nikoliv „černou“ Ostravu a nedaleké město uhlí – Karvinou. Exkurze do Čech, budou mít opět za oblíbený cíl Šumavu, ale i pražský Vyšehrad, Mělník, Lipnici nad Sázavou, kde prožil závěr svého krátkého života Jaroslav Hašek, a pak v době adventu i hrad Svojanov.

Pro milovníky aktuálních senzací nabízíme návštěvu dnes ani ne tak svou funkcí, ale spíše politickými souvislostmi populárního Čapího hnízda na okrese Benešov. S naší společností se podíváme i do ciziny. Vedle Tater na Slovensku to bude i Maďarsko, tam Šoproň, Neziderské jezero a Balaton, o němž říkal pan Kákonyi v Osudech dobrého vojáka Švejka, že je „Balaton tó, magyar tenger“ (tj. jezero Balaton je maďarské moře). V našem programu nesmí chybět ani cesta do někdejšího hlavního města naší tzv. „širší vlasti“ – Vídně, kde navštívíme výstavy světoznámých malířů a Jezdeckou školu s proslulými „lipicány“. Do rakouského Lince se podíváme v době adventní.

Závěrem chci poděkovat pí I. Vaverkové a PhDr. L. Vaverkovi za přípravu programu na rok 2020 a všem dalším spolupracovníkům a lektorům, kteří se podílejí na úspěchu této části činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně.

Do nadcházejícího roku 2020 přeji členům a příznivcům jménem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně pevné zdraví, přátelství Vašich blízkých a pracovní úspěchy.

PhDr. Pavel Michna předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně