Úvodní slovo k „Programu“

Vážení členové a příznivci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

ve výročním 130. roce svého trvání si Vám MVS dovoluje již po šestadvacáté nabídnout program přednášek, vycházek, exkurzí a pozvat Vás na cesty za krásami či zajímavostmi naší vlasti i ciziny. Za tu dobu využilo programu asi 25 tisíc zájemců z řad členů i nečlenů MVS, od nichž jsme téměř bez výjimky slýchali kladné hodnocení práce organizátorů a průvodců. Věřím, že ani tentokrát nebudou účastníci ve svém očekáváni zklamáni.

Pro cyklus přednášek jsme získali přední znalce svého oboru, jejichž slova vyslechnou posluchači jistě se zájmem – můžeme tak soudit již z témat: jde o rodopis vybraných rodin moravské šlechty, o archeologické výzkumy v Brně, o životě v Brně za první světové války, ale i o žurnalistice na Moravě v srpnových dnech roku 1968. Jubilejní rok existence MVS bude připomenut přednáškou na téma brněnská společnost na konci 19. století.

Z celkového počtu 28 vlastivědných vycházek jich bude několik tradičně zaměřeno na město Brno a jeho středověkou, historizující i moderní architekturu, ale i na někdejší brněnský průmysl. Navštívíme ústřední a židovský hřbitov a hroby tam pohřbených významných osobností. V bezprostředním okolí Brna Vás pozveme do arboreta Křtiny a Řícmanice, na jarní vycházku do Babic, na Nový Hrad u Adamova, do Soběšic a Útěchova.

Téměř sedm desítek exkurzí je zaměřeno na historii, archeologii, národopis, památky, ale i na připomenutí významných událostí našich dějin – tj. 100. výročí vzniku Československa. Pokud jde o cizinu, tak budeme moci navštívit Itálii, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko, a to často za velmi pozoruhodným cílem. Ve Vídni to bude výstava „Umělci, patroni, producenti“, ale i exkluzivní letní noční koncert Vídeňské filharmonie v zahradách Schönbrunnu. Zájemcům o vojenskou historii bude určena návštěva Heldenbergu s památníky, příp. hroby, významných a nám nikoliv neznámých vojevůdců monarchie: Gideona Laudona, Václava Radeckého, Jana z Lichtenštejna ad. Na římské památky si pojedem podívat do Carnunta – největšího archeologického parku doby římské ve střední Evropě, a osobnost českého krále Přemysla Otakara II.si připomeneme návštěvou Moravského pole.

Zvláštní pozornosti doporučuji exkurzi po šlechtických sídlech, církevní architektuře a historických městech Švábska (část Bavorska a Baden-Württemberska). Ale ani exkurze po Čechách a Moravě nebudou chudší – ať již máme na mysli návštěvy architektonických památek, případně objektů spojených s významnými osobnostmi – např. vila Jana Wericha na Malé Straně v Praze, dřevěný kostelík sv. Ondřeje ze 16. století v Hodslavicích, rodišti Františka Palackého, ve Vražném to bude návštěva rodného domu Johanna G. Mendela, zakladatele genetiky a opata starobrněnského kláštera. Vyhledávaným cílem budou naše hrady a zámky. Ani tentokrát nebude vynechána archeologické tématika: památky Velké Moravy na moravském a slovenském břehu řeky Moravy, archeopark Chotěbuz-Podobora u Českého Těšína. Romanticky laděné budou vícedenní exkurze do Českého ráje, na východní Slovensko a do jižního Polska.

Rovněž exkurze do přírody jsou na programu: Zbrašovské aragonitové jeskyně u Teplic nad Bečvou, Přírodní park Novohradské Hory, Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky.

Jsem přesvědčen, že kolektiv pracovníků pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CSc. připravil pro zájemce kvalitní, zážitkově přitažlivý, ale i vzdělávací program vlastivědných přednášek, vycházek i exkurzí. Naplňujeme tak dávný úmysl zakladatelů Musejního spolku v Brně, se kterým vyšli před 130 lety před moravskou veřejnost: prohlubovat znalosti o naší vlasti mezi členy i širokou veřejností.

Do jubilejního roku 2018 Vám jménem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně přeji pevné zdraví, přátelství Vašich blízkých a pracovní úspěchy.

PhDr. Pavel Michna

předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

Pozvánka
V souladu s § 9, písmeno c) stanov MVS v Brně svolávám „Valné shromáždění Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně“, které se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 v 15.00 hod. v Moravském zemském archivu, Palachovo nám. 1, Brno-Bohunice (přízemí, přednáškový sál).

Program:
Zahájení (PhDr. Pavel Michna).
Přednáška (doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.).
Volba mandátové, volební a návrhové komise (PhDr. Pavel Michna).
Zpráva o činnosti MVS za období od valného shromáždění v roce 2010 (doc. PhDr. Bohumír Smutný, CSc.).

Rozprava
Volba výboru a revizní komise
Závěrečné usnesení valného shromáždění

Všechny členy MVS na jednání valného shromáždění srdečně zveme.

PhDr. Pavel Michna
Předseda MVS Brno