Úvodní slovo k „Programu“

Vážení členové a příznivci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

předkládáme Vám již sedmadvacátý katalog přednášek, vycházek a exkurzí již tradičně pořádaných naší společností. Věřím, že si i letos z bohaté nabídky vyberete to, co je Vašemu zájmu nejbližší.  Z celkového počtu 13 vlastivědných vycházek jich bude řada tradičně zaměřena na město Brno a jeho středověkou i nedávnou minulost. Připomeneme významnou událost našich dějin – 80. výročí německé okupace a počátku nacistického teroru, a to návštěvou Kounicových kolejí v Brně. Tématem vycházek bude areál Petrova a zástavby mezi ulicemi Kounicovou a Veveří, Ústředního hřbitova, Dominikánského a Mendlova náměstí, seznámíme se s pamětihodnostmi Starého Brna, Zábrdovic, ale i s chrámem sv. Jakuba a jmény v něm pohřbených významných osobností. Zájemce o dávnou i nedávnou kulturu města Brna pozveme na vycházku podél řeky Svitavy, kde se nalézá několik vil s pozoruhodnými kulturními souvislostmi.

Moravsko-slezská tematika exkurzí bude naplněna návštěvou Kunštátu, velkomoravského hradiska v Mikulčicích, Mikulova, Nového Jičína, Opavy, Rájce-Jestřebí, Šumperka atd. Tam všude vás budou očekávat pozoruhodné prožitky. Originální bude návštěva firmy Sonnentor v Čejkovicích, kde se zpracovává koření, byliny a vyrábí jedinečný čaj. Čejkovice navštívíme ještě jednou, a to v sezóně burčáku.

Další exkurze budou směřovat do Čech, kde budou jejich cílem města Litomyšl, Nové Město nad Metují, Praha, Třeboň, ale i hrady Karlštejn, Křivoklát a zámky středních Čech. V severních Čechách nemineme ani Český ráj. Příjemné osvěžení členové exkurzí najdou i ve Velkopopovickém pivovaru, kde se vedle odborného výkladu počítá i s ochutnávkou tamního proslulého „Kozla“.

Jako vždy se s naší společností i tentokrát podíváte i do ciziny. V roce 2019 to bude Maďarsko (termální lázně, manufaktura na porcelánové výrobky), Polsko (Krakov, solné doly ve Věličce), Rakousko (Klosterneuburg – výstava orchidejí), Schönbrunn, Salcburk, Slovensko, Spolková republika Německo (Berchtesgaden – Orlí hnízdo, Berlín, Postupim) atd.

Na závěr informace o aktuálním programu přednášek, vycházek a exkurzí chci Vás seznámit se smutnou zprávou: dne 2. dubna 2018 nás opustil prof. PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc., dlouholetý, obětavý a nesmírně pracovitý organizátor této agendy MVS. Všichni, kteří jste ho znali, jistě potvrdíte moje slova.

Výboru MVS se podařilo zajistit kontinuitu, a to získáním zkušeného pracovníka v osobě PhDr. Ludvíka Vaverky, který se ochotně ujal vedení a organizování tohoto oblíbeného a důležitého segmentu činnosti Společnosti. Jsem přesvědčen, že se mu, spolu s dalšími, podařilo připravit pro rok 2019 kvalitní a zajímavý program.

Do roku 2019 Vám jménem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně přeji pevné zdraví, přátelství Vašich blízkých a pracovní úspěchy.

PhDr. Pavel Michna
předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně