Úvodní slovo k Programu 2024

Vážení členové a příznivci Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,

 v roce 2024, tj. v 137. roce svého trvání, si Vám MVS dovoluje již po dvaatřicáté nabídnout program přednášek a exkurzí a pozvat Vás na cesty za krásami či zajímavostmi naší vlasti i ciziny. Za tu dobu využilo programu téměř 31 tisíc zájemců z řad členů i nečlenů MVS, od nichž jsme téměř bez výjimky slýchali kladné hodnocení práce organizátorů a lektorů. Doufám, že ani tentokrát nečeká účastníky zklamání.

Přednášky se budou týkat jednak církevních dějin – půjde o kontroverzní osobu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna a téma každodenního života v rajhradském klášteře, jednak dějin průmyslového závodu tradiční brněnské textilní výroby – Mosilany. O pokladech brněnských archivů se dozvíme z další přednášky.

Vycházky Brnem a okolím nás zavedou na archeologické aj. památky – hradiště Staré zámky u Líšně, lelekovický hrad a katedrálu sv. Petra a Pavla, kde před nedávnem archeologové odkryli románskou stavební fázi chrámu. Smutnou kapitolu našich národních dějin připomene návštěva brněnských Kounicových kolejí.

Exkurze jsou zaměřeny na historii, národopis a památky Čech a Moravy, resp. Slezska, ale i na letošní Rok české hudby. Pokud jde o cizinu, tak navštívíme Maďarsko, Polsko a Rakousko, a to mnohdy za velmi atraktivním cílem. Obsáhlá a tematicky originální bude exkurze do Prahy ať již na výstavu v Národním muzeu, kde uvidíme významné moravské archeologické nálezy jako je Věstonická venuše a loutka z hrobu „Brněnského šamana“. Dalším cílem bude budova Státní opery a letiště Václava Havla. Na cestě do Prahy navštívíme rodiště hudebního skladatele Gustava Mahlera. V Čechách potěšíme milovníky chmelového moku exkurzí do pivovaru Velkopopovického Kozla, ale i sladkostí do výrobny hořických trubiček. Stranou nezůstane Podblanicko, Český ráj ani Kutnohorsko a Šumava…

Krátce si „zaskočíme“ do Polska – do Kladska, které bývalo kdysi součástí českého státu. Další naše zahraniční cesta bude směřovat do Rakouska, kde si ve Vídni prohlédneme výstavu významného malíře rakouského baroka F. A. Maulbertsche, který působil i na Moravě. Neobyčejným kulturním zážitkem bude poslech koncertu vídeňských filharmoniků v parku císařského zámku Schönbrunn.

Ale ani exkurze po Moravě nebudou chudší – ať již máme na mysli návštěvy architektonických památek (Dačice, Kroměříž, Telč), případně objektů spojených s významnými osobnostmi – např. Leoše Janáčka a Tomáše Bati. Ve Zlíně zavítáme do proslulé „jednadvacítky“ – Baťova mrakodrapu s výtahovou pracovnou „šéfa“. Na Vsetínsku bude naším cílem Muzeum sklářství připomínající slavnou minulost někdejší „Karolinky“.

V roce 2024 máte možnost seznámit se s naším novým, perspektivním lektorem exkurzí, Ing. Jaroslavem Vlčkem, který pro Vás připravil velmi zajímavé cíle. Vítáme ho v řadách lektorů MVS a přejeme mu hodně spokojených účastníků při jeho exkurzích!

Jsem přesvědčen, že kolektiv lektorů pod vedením paní Ivany Vaverkové, připravil pro zájemce kvalitní, zážitkově přitažlivý, ale i vzdělávací program vlastivědných přednášek i exkurzí, za což jim patří dík. Naplňujeme tak dávný úmysl zakladatelů Musejního spolku v Brně, se kterým vyšli v roce 1888: prohlubovat znalosti o naší vlasti mezi členy i širokou veřejností. Náš dík patří také vedení Moravského zemského archivu, s jehož spoluprací náš program uskutečňujeme, ale i Klubu Augusta Sedláčka, pobočka Brno.

Do roku 2024 Vám jménem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně přeji pevné zdraví, přátelství Vašich blízkých a pracovní úspěchy.

 

PhDr. Pavel Michna, předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně