Archaeologia historica dostupná online

Nově je v digitalizované podobě k dispozici sborník Archaeologia historica
( čísla 1 -20 z let 1976 – 1995 )

– dostupné v systému Kramerius

pro zájemce další informace o portálu Kramerius na adrese
http://kramerius-info.nkp.cz/

případně stručná nápověda na stránce
http://kramerius.mzk.cz/search/help/cs.jsp