Bibliografie města Brna

Rediguje: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

Sestavil: PhDr. Pavel Michna

Sv. 4
Jaromír Kubíček a kolektiv, Literatura o Brně z let 1801-1979. Soupis publikací a článků.
9 572 údajů na 500 stranách, 16 obrázků.
Vydali: Státní vědecká knihovna v Brně, Archiv města Brna a MVS v Brně, Brno 1980.

Sv. 3
Vladislav Dokoupil, Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800.
2 700 údajů na 603 stranách, 32 obrázků.
Vydali: Státní vědecká knihovna v Brně, Archiv města Brna a Musejní spolek v Brně, Brno 1978.

Sv. 2
Jaromír Kubíček – Zdeněk Šimeček, Brněnské noviny a časopisy. Od doby nejstarší až do roku 1975.
2 849 údajů na 594 stranách, 54 obrázků.
Vydali Universitní knihovna v Brně, Archiv města Brna a Musejní spolek v Brně, Brno 1976.

Sv. 1 (současně sv. 1. edice Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, viz na jiném místě)
Vladislav Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky
125 stran, 32 obrázků.
Vydali Universitní knihovna v Brně, Archiv města Brna a Musejní spolek v Brně, Brno 1974.