Supplementa VVM

Supplementum 2

Vlastivědný věstník moravský LXVI, 2014

Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám

Připravil Josef Unger

Předmluva

Josef Unger

PhDr. Pavel Michna, jeho archeologie a vlastivěda
Jaromír Kubíček, MVS v Brně

Na cestě životem s Pavlem Michnou
Josef Unger, Ústav antropologie PřF MU

Ludwig Heinrich Jeitteles (1830 – 1883). Příspěvek k osobnosti přírodovědce, gymnazijního profesora a prvního archeologa Olomouce

Josef Bláha – Lukáš F. Peluněk, Univerzita Palackého v Olomouci

Počátky Mohelnice a její opevnění
Vladimír Goš, Slezská univerzita v Opavě – Jakub Halama, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Nález svatojakubské mušle ve městě Litovli
Lukáš Hlubek, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Hrad Gerharda z Obřan – rekonstrukce památky v kontextu historických událostí kolem přelomu 13. a 14. věku a blízkých posvitavských hradů
Lubomír J. Konečný, Brno

Spolupráce mikulovského regionálního muzea s dobrovolnými spolupracovníky archeologického oddělení a kronikáři okresu Břeclav
Emil Kordiovský, Břeclav

Středověký tesák z fortifikované polohy Hradisko u Radkova, okr. Svitavy
Pavel Kouřil, Archeologický ústav AV ČR Brno – Petr Žákovský, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno

Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Josef J. Kovář, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno – Petr Roštínský, Ústav geoniky AV ČR – Petr Kos, Ústav archeologické památkové péče Brno

Moravské a slezské recenzované archeologické, historické a vlastivědné časopisy
Jaromír Kubíček, MVS v Brně

Kachlový soubor z areálu cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou
Irena Loskotová, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno

Co odnesl čas… aneb Historicko-archeologické oddělení Moravského zemského muzea a jeho lidé
Zdeňka Měchurová, Moravské zemské muzeum, Brno

Středověký poutní odznak z Vyšehradu
Bořivoj Nechvátal, Archeologický ústav AV ČR, Praha

Objev tušeného – středověký hrádek u Čeložnic na Kyjovsku
Miroslav Plaček, Bzenec

Využití ortofotomap při poznávání příznaků archeologického objektu od Nové Vsi u Pohořelic /neolitický obdélný útvar 30×9,5 m s apsidálním závěrem/
Ondrej Šedo, Archeologický ústav AV ČR Brno

Nové nálezy raně středověkých severských závaží z Olomouce
Hana Dehnerová – Pavel Šlézar, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci

Tišnovská šibenice
Josef Unger, Ústav antropologie PřF MU

Kostrové nálezy a zacházení s těly zemřelých na šibenici v Tišnově
Robin Pěnička, Ústav antropologie PřF MU Brno

Vzhled a zařízení radnice ve Velké Bíteši roku 1728
Jan Zduba, Velká Bíteš

Supplementum 1

Vlastivědný věstník moravský LXV, 2013

Paměť míst. Vlastivědná práce na Moravě.

Připravili Jaromír Kubíček a Pavel Michna

Předmluva – Preface
Jaromír Kubíček, předseda Muzejní a vlastivědné společností v Brně

I. Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu – Regionalism and regional literature in terms of literary communication aspect

Libor Martinek, Slezská universita v Opavě – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,

II. Knihovny zdrojem informací vlastivědy – Libraries as a source of national history and geography

Jaromír Kubíček, MVS v Brně

III. Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy v éře digitalizace – Bibliography of the history of the Czech Lands and Moravian periodicals on national history and geography in the era of digitization

Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR v Praze

IV. Archivnictví a Moravský zemský archiv v Brně – Archival science and Moravian Central Archive in Brno

Kateřina Smutná, ředitelka MZA v Brně

V. Muzeologie, péče o památky a ekologie – Conservation of monuments, museology and ecology

Tomáš Vícha, NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči

VI. Péče o památky – Conservation of monuments

1. Úřad, praxe, archeologie – Office, practice, archaeology

Božena Víchová, Brno

2. Restaurování, rekonstruování a novostavby – Restoration, reconstruction and new buildings

František Vícha, Brno

VII. Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského za léta

1989-2012 – Bibliographic Index of the National History Journal (Vlastivědný věstník moravský) of the volumes 1989-2012

Jaromír Kubíček, MVS