Knihovna sborníku Jižní Morava

Sv. 33
Emil Kordiovský a kol., Drnholec.
Vydala: MVS v Brně pro městys Drnholec v roce 2011, 391 s., množství bar. fotografií a kreseb, formát: 243×169 mm.
ISBN 978-80-7275-090-0
Charakteristika:
Dějiny obce a jejího území od pravěku do současnosti, geologie okolí, flóra a vegetace, ptáci, vodopis, ryby, o moravských Charvátech, cukrovarnictví, správní vývoj, školství, památky v katastru obce, hudební minulost, JZD, lidová kultura.

Sv. 33
Zakládací listina staroboleslavské kapituly. Pamětní tisk k 960. výročí první písemné zmínky o Břeclavi. Transkripce, překlad a komentář Marie Bláhová. .
Vydali Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a FPO Znojmo 2006.15 s., formát A4. 2. upravené vydání.

Sv. 25
Emil Kordiovský – Evženie Klanicová (eds.), Město Břeclav.
Vydala: MVS v Brně pro Město Břeclav v roce 2001, 583 s., množství bar. a čb. fotografií, formát 220×300 mm.
ISBN 80-7275-025-9
Distribuce: MVS v Brně
Charakteristika:
Dílo 56 autorů postihující minulost i současnost a prostředí města z hlediska geologie, botaniky, lesního hospodářství, živé přírody, vodohospodářství, archeologie, dějin komunikací, hospodářských, průmyslu, osídlení, židů. památkové péče, demografie, folkloru a národopisu, jazykovědy, sportu a práce dobrovolných organizací.

Sv. 20
Vojtěch Žampach – Marie Kašubová, Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov.
Z fondů rajhradského archivu č. 2.
Vydala MVS v Brně pro Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě v roce 2000, 750 s., 150 obr., německé, anglické a ruské resumé, formát B5.
ISBN 80-85048-79-5
Distribuce: Státní okresní archiv Brno venkov se sídlem v Rajhradě.
Charakteristika:
Seznam památníků, paměních desek, údajů v kronikách a pamětních knihách týkajících se osvobození, jmenný seznam válečných obětí z řad osvoboditelů i obyvatelstva okresu, obětí nacistického teroru mezi civilním obyvatelstvem. Úvodem podrobná historie osvobození okresu na přístupech k Brnu.