Vlastivědná knihovna moravská

Rediguje: PhDr. Zdeněk Fišer

Sestavil PhDr. Pavel Michna

Sv. 98

Zdeněk Fišer (red.) a autorský kolektiv, Dambořice zpět ke kořenům. Vyšlo u příležitosti 480 let od povýšení Dambořic na městečko.

Vyšlo: Pro Obec Dambořice vydala MVS v roce 2014, 328 s., množství čb. a bar. obrázků, formát A4,.

Distribuce: Obecní úřad Dambořice, Pod kostelem 69, 696 35 Dambořice.

Sv. 97

Zdeněk Fišer (red.) a autorský kolektiv, Miroslavské Knínice 1262 – 2012.

Vyšlo: Pro Obec Miroslavské Knínice vydala MVS v roce 2012, 312 s., množství čb. a bar. obrázků, formát B5, soupis pramenů a literatury.

Distribuce: Obec Miroslavské Knínice.

Charakteristika:
Jednotlivé kapitoly se týkají pravěku a časné doby dějinné (D. Jelínková), středověku 1262-1503, pod náměšťskou vrchností 1503-1799, vliv průmyslové revoluce a rozvoj občanské společnosti 1799-1918, od 1. republiky k zániku tradičního rolnického hospodaření 1918-1957, zůstává v paměti 1957-2012 (D. Hodeček), národopisné poměry obce (L. Ryšavá).

Sv. 96

Zdeněk Fišer (red.) a autorský kolektiv, Obec Újezd u Brna. 750 let dějin 1261 – 2011.

Vyšlo: Pro Obec Újezd vydala MVS v roce 2011, 312 s., množství čb. a bar. obrázků, formát čtvercový 215×215 mm, něm. souhrn, rejstříky.

Distribuce: Obec Újezd u Brna.

Sv. 95

Sv. 94

Zdeněk Fišer (red.) a autorský kolektiv, Moravský Krumlov ve svých osudech.

Vyšlo: Pro Město Moravský Krumlov vydala MVS v roce 2009, 350 s., množství čb.a 71 bar. obrázků, formát A4, angl. a něm. Souhrn, rejstříky.

Distribuce: Město Moravský Krumlov.

Sv. 93

Sv. 92

Zdeněk Fišer a autorský kolektiv, Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Publikace vyšla k 600. výročí udělení plných městských práv (1408 – 2008).

Vyšlo: 2008, 512 s., množství čb. a bar. obrázků, formát A4, angl. a něm. souhrn, rejstříky.

Distribuce: Městský úřad Velké Meziříčí.

Sv. 91

Vladimír Nekuda – Eva Večerková, Starý Petřín. Historický vývoj vesnice.

Vyšlo: 2004, 87 s., 27 čb. a bar. obr., formát A5, německý souhrn.

Distribuce: Obecní úřad Starý Petřín.

Sv. 91a

Martin Štindl, Z Meziříčí za oceán. Životní pouť P. Antonína Strčanovského SJ (1728-1799).

Vyšlo: 1999, 72 s., 18 obr., z toho 1 bar., formát 145×230 mm.

Distribuce: Státní okr. archiv ve Žďáře nad Sázavou.

Sv. 90

František Čapka – Zdeněk Háza – František Hradil – Bronislav Chocholáč – Jitka Matuszková – Zdeněk Měřínský, Prušánky. Vinařská obec Podluží.

Vyšlo: 1999, 278 s., 116 čb. a 7 bar. obr., formát 175×246, ISBN 85 048-93-0.

Distribuce: Obecní úřad v Prušánkách.

Sv. 89

František Čapka a autorský kolektiv, Velké Bílovice. Dějiny jihomoravské obce.

Vyšlo: 1995 (na titulním listu 1996), 420 s., množství foto a obr., volná příloha bar. fotografií, formát B5.

Distribuce: Obecní úřad Velké Bílovice

Charakteristika:
Jde o soubor volně navazujících studií o přírodě, dějinách od pravěku po současnost. Zvláštní kapitoly věnovány kultuře a národopisu, vinařství a vinohradnictví, domu, památkám a muzeu. Připojen přehled starostů a medajlóny významných rodáků.

Sv. 88

Josef Jančář, Strážnická ohlédnutí. 50. let Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.

Vyšlo: 1995, 204 s., množství bar. a čb. foto, formát A4, anglický souhrn.

Distribuce: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Charakteristika:
Folklórní tradice ve Strážnici od nejstarší doby až po jejich nové oživení po osvobození. Významné osobnosti a soubory jednotlivých festivalů – i zahraniční. Strážnické pořady od roku 1946 po rok 1955.

Sv. 87

Sv. 86

Jan Večeřa – Antonín Ondráček – Ota Pejchal, Kněžice. Díl 1., Domovopis.

Vyšlo: 1994, 152 s., 19 foto.

Poznámka: Reprint původního vydání z roku 1937.

Sv. 85

Zdeněk Fišer, Tři dny, které otřásly Kroměříží.

Vyšlo: 1994. 120 s., bar. a čb. foto, formát B6.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Charakteristika:
Literatura faktu příběhu setkání ruského cara a rakouského císaře v srpnu roku 1885 na kroměřížském zámku.

Sv. 84

Studie Muzea Kroměřížska 1992-1993.

Vyšlo: 1993, 224 s., foto, formát A4, německé souhrny.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 83

Jan Skutil, Řečkovice a Mokrá Hora. Z dějin městské části Brna.

Vyšlo: 1993, 198 s., 54 foto, formát B5.

Distribuce: Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Charakteristika:
Dějiny od pravěku po současnost s přílohami seznamu učitelů, legionářů, padlých a významných rodáků či obyvatel obce (Bohuslav Balbín, Miloš Budík, Karel Bundálek, Eduard Cupák, Jiří Dolina, J. L. Fischer, Emil M. Hachler, Jan Hruška, Jan Chloupek, František Kocourek, Přemysl a Otakar Kozákovi, Karel Kříž, Josef Macůrek, Jiří Marek, S. K. Neumann).

Sv. 82

Zdeněk Fišer, Spořitelna v Kroměříži. Sto dvacet pět let a je jeden rok služby veřejnosti (1867-1993).

Vyšlo: 1993, s. 144, foto, faksimile, tabulky v textu, formát B6.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 81

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, č. 18, roč. 1992.

Vyšlo: 1993, 200 s., foto, grafy a tabulky v textu, formát B5, anglický souhrn článků.

Distribuce: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Charakteristika:
Sborník příspěvků z oboru geologie a entomologie. Témata se dotýkají terciérních sedimentů v okolí Vacenovic, pegmatitů s drůzovými dutinami z podmoravského krystalinika, perleźovce kopřivového na záp. Moravě, stavu faunistiky Lycaena disparutilus a Thersamonia thersamon na jižní Moravě, šíření tribů Cychrini a Carabini na Třebíčsku, růžového klinozoisitu z Třebenic u Třebíče, výskytu sladkovodních hub ve vodní nádrži Dalešice. Pak jsou otištěny referáty ze 6. konference o vltavínech 1991 v Třebíči.

Sv. 80

Studie Muzea Kroměřížska 1991.

Vyšlo: 1993, 148 s., foto, formát A4, německé souhrny článků.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 79

100 let muzejní práce na Vyškovsku. Sborník prací. Redigoval František Jordán.

Vyšlo: 1993, s. 237, 40 foto a obr. v textu, formát B5, německý souhrn.

Distribuce: Muzeum Vyškovska ve Vyškově.

Charakteristika:

Doležel, K nejstarším dějinám a podobě kostela sv. Michala Archanděla v Brňanech, E. Černý, K historii německého ostrůvku ruprechtovsko – podomsko – senetářovského, J. Trojan, Sušilovo zjevení melodiky moravské lidové písně, Z. Fišer: „Vlastencové“ z Bohdalic, J. Janák, Podíl bučovických židovských podnikatelů na vytvoření vlnařského průmyslu na Moravě, J. Setinský, Snahy města Bučovic o zřízení politického okresu v letech 1903-1939, J. Mikulka, Čtyři vyškovští občané ve službách RAF, J. Skutil, Alois Gregor – filolog a vlastivědec, Rumainová, Historie archeologického bádání v okrese Vyškov, Šedo: Význam sběrů a záchranných akcí pro poznání sídlišť z doby laténské a římské v prostoru Vyškovské brány, Buřival, Srovnání litorální vegetace jižního okraje Drahanské vrchoviny a sev. části Ždánského lesa, Zemanová: Národopisné sbírky Muzea Vyškovska a jejich růst, Procházková, Archivní písemnosti k činnosti vyškovského muzejnictví, L. Kunz, Lidové fajánsové kachle z Vyškovska, V. Burian, Minulost Vyškovska v numismat., medail., faler. a signist. památkách, Noga, Spor o placení mýta na Vyškovsku na přelomu 17. a 18. století, F. Jordán, Z historie městského hřbitova ve Vyškově, F. Jordán, Vyškovsko v tisku 1980-1990.

Sv. 78

František Čapka a autorský kolektiv, Moravský Žižkov. Monografie hanácko-slovácké obce.

Vyšlo: 1992, 194 s., množství čb. foto, formát B5.

Distribuce: Obecní úřad Moravský Žižkov, okr. Břeclav.

Charakteristika:
Vlastivědná publikace postihuje dějiny obce od pravěku až po současnost, všímá si zemědělství, jazyka a národnostních poměrů, náboženství, školství, poměru k vrchnosti a státu, lidové kultury a tradice.

Sv. 77

Ivan Mrázek – Luboš Rejl, Drahé kameny Českomoravské vrchoviny.

Vyšlo: 1991, 135 s., 37 obr. a mapek, 64 bar. foto, formát B5, anglický a německý souhrn.

Distribuce: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Charakteristika:
Málokdo z laiků ví, že také Českomoravská vrchovina náleží k nalezištím drahých kamenů. Publikace přináší jejich přehled provázený řadou podrobných mapek a množstvím barevných fotografií surových i zpracovaných kamenů. Pozoruhodná je kapitola o využití těchto kamenů v pravěku.

Sv. 76

Milan Trnka – Stanislav Houzar, Moravské vltavíny.

Vyšlo: 1991, 115 s., 48 obr., foto a mapek, formát B5.

Distribuce: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Charakteristika:
Před více než 14 milióny lety dopadl na území jižního Německa meteorit. Východním směrem rozstříkl spršku roztavené horniny, jejíž stopou jsou ony exotické kamínky nazvané dle řeky Vltavy a nalézané nejen v Čechách, nýbrž i na jihozápadní Moravě. O jejich složení, nalezištích a původu píše tato kniha.

Sv. 75

Studie Muzea Kroměřížska 1990. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Josefa Polišenského.

Vyšlo: 1991, 172 s., foto, formát A4, německé souhrny článků.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Poznámka: Tiskárenským nedopatřením v tiráži chybně pořadové číslo svazku VKM 67.

Charakteristika:
Sešit přináší řadu studií z dějin Kroměřížska (holešovské panství), Moravy (zemská stavovská politická mentalita, cenzura na Moravě v 18. století, raný liberalismus, počátky průmyslové revoluce), ale i politických dějin evropských (Tuchačevského případ a čsl. zpravodajci). Jiné příspěvky se týkají vztahu dělníků k obrozeneckému divadlu a problémům české, polské a slovenské inteligence v Rakousku-Uhersku.

Sv. 74

Ervín Černý, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny.

Vyšlo: 1992, 143 s., 86 obr., 2 tab., 2 vložené mapy a vysvětlivky, formát B 5, anglický souhrn.

Distribuce: Muzeum Vyškovska ve Vyškově.

Charakteristika:
Výsledky mnohaletého terénního průzkumu univ. prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc., em. přednosty kliniky ORL Vojenské nemocnice v Praze – Střešovicích, rodáka z Podomí na Drahanské vysočině, v oblasti mezi Boskovicemi, Blanskem, Brnem, Drahany a Vyškovem, zaměřeného na hledání terénních zbytků zaniklých středověkých osad a hrádků. Důvěrná znalost krajiny umožnila nalézt nejen pozůstatky vesnických usedlostí, ale i meze polí (plužinu). Objevy terénní pak autor spojil se zprávami známými z písemných pramenů, ale i s archeologickými nálezy.

Sv. 73

Jan Janák a autorský kolektiv, Kostice. Dějiny a lidová kultura.

Vyšlo: 1991, 229 s., čb. foto, formát B5.

Distribuce: Zemědělské družstvo Kostice.

Charakteristika:
Vlastivědná knížka o minulosti i současnosti podlužácké obce na Břeclavsku. Dějiny jsou zachyceny od pravěku. Zvláštní pozornost je věnována tradičnímu životu Kostičanů od konce 19. století do druhé světové války, a to na příkladu písemných pramenů i vzpomínek (obydlí a jeho výzdoba, hospodářské stavby, lidové léčitelství, slovesná kultura dospělých a dětí, kroj, lidové umění, obyčeje hospodaření, strava)

Sv. 72

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči č. 19, roč. 1993.

Vyšlo: 1993, 148 s., obr., německý souhrn.

Distribuce: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Sv. 71

Zdeněk Fišer – Jiří Kroupa, Kroměříž. Průvodce městem.

Vyšlo: 1991, 15 s. textu a 126 bar. a čb. foto, formát zmenšený A5.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Charakteristika:
Obsahově i technickou výpravou nejkvalitnější dosud vydaný průvodce druhým nejpamátnějším městem Moravy. Autorská spolupráce nejlepšího znalce dějin města s vynikajícím odborníkem v oboru umělecké historie zaručuje zprostředkování prvotřídních informací o památkách města.
Poznámka: Anglická mutace díla uvedena mezi publikacemi, která vyšly mimo edice.

Sv. 70

Komňa J. A. Komenskému. Sborník příspěvků.

Vyšlo: 1991, 203 s., 23 čb. a bar. foto, formát A5.

Distribuce: Obecní úřad Komňa, okr. Uh. Hradiště.

Charakteristika:
Sborník studií o domnělém rodišti JAK, shrnující i znalostí o přírodě, dějinách, národopisu, současnosti, pomístních názvech, nářečí atd. Zvláštní pozornost je věnována osudům JAK doma i v emigraci. Uveden seznam jeho prací a chronologický přehled význačných událostí v životě slavného Moravana.

Sv. 69

Marie Huberová, Veřejné knihovny Jihomoravského kraje.

Vyšlo: 1990, 279 s., množství foto, formát B5.

Distribuce: Moravská zemská knihovna v Brně.

Charakteristika:
Výčet jednotlivých knihoven kraje s popisem činnosti, jejich dějinami, statistickými údaji a bohatou fotodokumentací.

Sv. 68

Václav a Věra Frolcovi – Jiří Pajer, Primáš Slávek Volavý.

Vyšlo: 1990, 92 s., formát A5, anglický, německý a ruský souhrn.

Distribuce: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Sv. 67

Studie Muzea Kroměřížska 1989. Piaristické gymnázium v Kroměříži a jeho úloha v dějinách Moravy. Materiály sympozia.

Vyšlo: 1990, 136 s., formát A4.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Charakteristika:
Sborník příspěvků daného tématu: J. Polišenský, Morava a osudy humanistického školství v Evropě 17. století, J. Válka, K otázkám studia kultury Moravy 17.-18. století, R. Zuber, Piaristé a jejich koleje na Moravě v 18. století, M. Kouřil, Archivní prameny k dějinám piaristických gymnázií na Moravě a ve Slezsku, P. Balcárek, Italové – první piaristé v Kroměříži, J. Svátek, Piaristické školy v Kroměříži, M. Zemek, Piaristické školní divadlo na Moravě, J. Bombera, Pěvecký seminář v Kroměříži, J. Kroupa, „Moraviae historia“ doby osvícenství, J. Poul, Piarista jako učitel‚ neslyšících, F. Hýbl, Metodika výuky na piaristických školách, M. Marada, Archivní fond Piaristické gymnázium Kroměříž jako historický pramen, V. Cekota, Piaristická knihovna v Lipníku nad Bečvou, S. Sousedík, Filozofická činnost piaristů v českých zemích v 17. a 18. století, M. Bayerová, Bonifác Buzek filoso-fický odkaz, B. Prokešová, F. M. Klácel – představitel pokrokového kulturního a filozofického myšlení své doby, K. Ditrichová, Slovenskí študenti na kroměřížskom českom gymnáziu v rokoch 1882 až 1900, J. Střížová, Kroměřížské české střední školství 1874 až 1988, J. Svátek, Františkáni v Kroměříži.

Sv. 66

Antonín Kurial, Katalog lidové architektury. Část šestá. Okres Vyškov.

Vyšlo: 1989, 80 s., půdorysy, řezy a plány zaměřených lidových usedlostí, foto dobové i současné, čtvercový formát, německý souhrn.

Distribuce: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 65

Miloslav Pojsl, Velehrad. Stavební památky býv. cisterciáckého kláštera.

Vyšlo: 1990, 138 s., formát B5, ruský a německý souhrn.

Distribuce: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Sv. 64

Čtení o Opatovu. Sborník příspěvků.

Vyšlo: 1989, 77 s., 50 obr., formát B5.

Distribuce: Obecní úřad Opatov, okr. Třebíč.

Charakteristika:
Sborník vlastivědných prací 19 autorů vydaný k výročí první zprávy o místě (1289) a 450. výročí povýšení Opatova (okr. Třebíč) na městečko (1540). Příspěvky se týkají geologie, živé přírody, zemědělství, místních skláren, počátků místa ve světle listin, dějiny, uvádějí ukázky z kroniky, píší o nejstarších rodech a svědectvích map. Uvedeny jsou i vzpomínky nár. umělkyně Olgy Skálové, nositelky Řádu práce, Antonína a Jana Skálových (divadelníka a novináře) a pověst z okolí. Jeden příspěvek se týká i Brtničky.

Sv. 63

Vratislav Grolich, Blanenská umělecká litina. Katalog.

Vyšlo: 1991, 141 s., 115 fototabulí, formát A4, anglický, německý a ruský souhrn.

Distribuce: Muzeum Blansko.

Charakteristika:
Historie uměleckého lití v Blansku je od počátku 19. století spojena s železárnami Salmů – Reifferscheidtů. Litinové předměty užitné i okrasné se tehdy stávaly neodmyslitelnou součástí každé domácnosti, a to především díky své láci. Blanenské slévárny lily doslova vše: od drobných medailonů po litinové kolonády (např. pro Karlovy Vary). V činnosti pokračovaly i jako součást k. p. ČKD Blansko. Sbírkový fond blanenské litiny čítá v Muzeu Blansko na tisícovku předmětů.

Sv. 62

Zdeněk Fišer, První čtyři roky. Část I. Kroměřížsko a Zdounecko v letech 1945 až 1948.

Vyšlo: 1988, 224 s., foto, formát B5.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 61

30. let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně.

Vyšlo: 1989, 380 s., foto, německý a ruský souhrn.

Distribuce: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 60

Podluží v lidové písni.

Vyšlo: 1988, 411 s., mnoho bar. a čb. foto, formát ležatý.

Distribuce: Zemědělské družstvo Moravská Nová Ves.

Charakteristika:
Sborníková práce předních znalců podlužáckého folklóru skvěle vybavená fotografiemi a notovými záznamy se věnuje sběratelům a sbírkám lidových písní, osobám zpěváků, zásadám jazykových úprav písní. Pak následuje sbírka písní s textem a notovými záznamy doprovázená komentářem, historický údaji a snímky.

Sv. 59

Jan Kumpera – Josef Hejnic, Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny. Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sádovského ze Sloupna.

Vyšlo: 1988, 93 s., 25 foto, anglický souhrn, formát B5.

Distribuce: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod.

Sv. 58

František Čapka a autorský kolektiv, Křtiny a okolí.

Vyšlo: 1987, 207 s., 86 foto, formát A5.

Distribuce: Obecní úřad Křtiny u Brna.

Sv. 57

Jindřich Wankel, Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Překlad péčí Vratislava Grolicha.

Vyšlo: 1988, 2. vydání, (1. vydání sv. 43) 307 s., obr.

Distribuce: Muzeum Blansko.

Sv. 56

Vlastimil Kožnar – Karel Richter, Armádní generál Ludvík Svoboda, trojnásobný hrdina ČSSR a hrdina SSSR.

Vyšlo: 1988, 86 s., 39 foto, formát B5.

Distribuce: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Sv. 55

Jaroslav Vlach st. a Jaroslav Vlach ml., Kulturní život ve Slavkově u Brna v letech 1867 až 1986.

Vyšlo: 1987, 154 s., formát B5.

Distribuce: Historické muzeum ve Slavkově u Brna.

Sv. 54

Antonín Kurial, Katalog lidové architektury. Část pátá. Okres Uherské Hradiště.

Vyšlo: 1987, 85 s., plány, půdorysy a řezy i foto zaměřených lidových usedlostí, ruský a německý souhrn.

Distribuce: Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně.

Sv. 53

500 let knihtisku v Brně 1486 až 1986. Sborník.

Vyšlo: 1986, 205 s., čb. a bar. foto, formát B5.

Distribuce: Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 52

Jan Janák a autorský kolektiv, Dějiny Brtnice a připojených obcí.

Vyšlo: 1988, 436 s., 142 foto, formát A4.

Distribuce: Městský úřad Brtnice.

Sv. 51

Jiří Kroupa, Alchymie štěstí 1770-1810. Pozdní osvícenství a moravská společnost.

Vyšlo: 1987, 317 s., množství foto, křídový papír, formát B5.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 50

Žarošice. Minulost a současnost vesnice v oblasti Ždánického lesa.

Vyšlo: 1986, 314 s., 186 foto čb. a bar., formát A4.

Distribuce: Obecní úřad Žarošice.

Charakteristika:
Kolektivní dílo o přírodě, pravěku a historii obce s bohatou vlastivědnou tradicí i současností. Zvláštní pozornost je věnována lidové kultuře hmotné a slovesné, ale i zemědělské výrobě, zejména pak vinohradnictví.

Sv. 49

Otakar Mika – Rudolf Hurt, Šardice – 700 let obce.

Vyšlo: 1986, 220 s., 147 čb. a jedno bar. foto, formát B5.

Distribuce: Obecní úřad Šardice.

Sv. 48

Václav Frolec a autorský kolektiv, Vesnice v procesu současných změn.
Společenskovědní studie.

Vyšlo: 1986, 205 s., německý souhrn, formát B5.

Distribuce: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Sv. 47

Josef Jančář, Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti. U příležitosti 50. výročí trvání vydala Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti ve spolupráci s MVS v Brně.

Vyšlo: 1985, formát: 214×200 mm, 127 s. a obr.

Distribuce: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Sv. 46

Tvrdonice. Příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce.

Vyšlo: 1986, 421 s., 195 foto čb. a bar., formát B5.

Distribuce: Zemědělské družstvo v Lanžhotě.

Sv. 45

Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků.

Vyšlo: 1987, 222 s., obr. příloha, formát B5.

Distribuce: Obecní úřad Diváky.

Charakteristika:
Dílo kolektivu zachycuje dějiny obce od pravěku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována lidové kultuře (zaměstnání, bydlení, odívání, kroj, výroční obyčeje). Příloha se zabývá osobností lidového písmáka Viléma Pernikáře a jeho kronikou, kde jsou také vzpomenuti bratři Mrštíkové. Zmíněna je i korespondence psaná do Divák oběma spisovateli.

Sv. 44

Sto let českého gymnázia v Uherském Hradišti 1884-1984. Sborník ke stému výročí.

Vyšlo: 1984, 182 s., 16 obr.

Distribuce: Gymnázium Uherské Hradiště.

Sv. 43

Jindřich Wankel, Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Překlad péčí Vratislava Grolicha.

Vyšlo: 1984 (1. vydání), 306 s., obr.

Rozebráno.

Sv. 42

Studie Muzea Kroměřížska 1982.

Vyšlo: 1983, 94 s. formát A4.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Charakteristika díla:
Sborník příspěvků na téma: František Magnis a Morava (P. Balcárek), hospodářský a správní vývoj olomouckého biskupství v 18. století (R. Zuber), lidová keramika (R. Jeřábek, V. Scheufler), moravské novokřtěnské fajánse, (P. Kurfürst), ikonografie olomoucké a šternberské keramiky (M. Melzer), rajnochovická keramika (M. Válka), olomučanská keramika (A. Kalinová), hrnčířská výroba Albína Žitného (L. Tarcalová).

Sv. 41

Milena Flodrová – Božena Galasovská, Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování.

Vyšlo: 1982, 219 s. a fotokopie historických plánů.

Distribuce: Archiv města Brna.

Poznámka: V roce 1996 vydala MVS v Brně: Nové a změněné názvy ulic v městěBrně 1984-1996, podle úředních pramenů zpracovaných Evou Kubánkovou sestavil František Zřídkaveselý, 35 s., formát B5.

Sv. 40

Silvestr Nováček – Miroslav Grebeníček, Z dějin dělnického hnutí a KSČ v břeclavském regionu. 1. část, do roku 1945.

Vyšlo: 1981, 337 s., 40 obr.

Distribuce: Regionální muzeum Mikulov.

Sv. 39

František Studenka a autorský kolektiv, Náš kraj. Folklór, obyčeje, historie, nářečí a jména v tradici a současnosti družstevních vesnic Moravské Nové Vsi, Hrušky, Týnec a Tvrdonice.

Vyšlo: 1982, 263 s.

Distribuce: Zemědělské družstvo v Moravské Nové Vsi.

Sv. 38

Metoděj Zemek a autorský kolektiv, Gymnázium Mikulov. Almanach k třístému padesátému výročí založení mikulovského gymnázia.

Vyšlo: 1981, 94 s.

Distribuce: Gymnázium Mikulov.

Sv. 37

Josef Křápek a autorský kolektiv, Blatnice. Minulost a přítomnost slovácké obce.

Vyšlo: 1981, 231 s., 73 obr.

Distribuce: Obecní úřad Blatnice.

Sv. 36

Metoděj Zemek a autorský kolektiv, Vlčnov. Současnost slovem i obrazem.

Vyšlo: 1981, 141 s.

Distribuce: Obecní úřad Vlčnov.

Sv. 35

Rostislav Vermouzek a autorský kolektiv, Lanžhot. Příroda a dějiny.

Vyšlo: 1983, 503 s.

Rozebráno.

Sv. 34

Josef Macůrek, Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století. Daniel Sloboda jako buditel na východní Moravě a průkopník novodobé česko-slovenské i mezinárodní vzájemnosti a spolupráce.

Vyšlo: 1980, 166 s., 22 obr.

Distribuce: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži.

Sv. 33

Kolektiv autorů, Velké Němčice. Současnost i odkaz minulosti.

Vyšlo: 1980, 165, 61 s. obr.

Distribuce: Obecní úřad Velké Němčice.

Sv. 32

František Čáda – Jan Janák – Stanislav Hladký, Rousínov. Dějiny a socialistická přítomnost.

Vyšlo: 1982, 382 s., 155 obr.

Distribuce: Městský úřad Rousínov.

Sv. 31

Destila – kovodělné družstvo.

Vyšlo: 1979, 46 s. a obr.

Distribuce: Destila Brno

Sv. 30

Vítězslav Orel – Miloslav Vávra a autorský kolektiv, Tradice šlechtění révy vinné na Moravě.

Vyšlo: 1978, 55 s.

Distribuce: Moravské zemské muzeum v Brně.

Sv. 29

Václav Frolec a autorský kolektiv, Slovácko. Kapitoly z dějin Slovácka.

Vyšlo: 1978, 372 s., 98 obr.

Distribuce: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Státní okr. archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově.

Sv. 28

Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku, 6-7/1974-1975.

Vyšlo: 1977, 197 s.

Distribuce: Muzeum Blansko.

Sv. 27

Václav Frolec a autorský kolektiv, BROLN. 25 let Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů.

Vyšlo: 1977, 119 s., 70 obr. čb. a bar.

Distribuce: Český rozhlas Brno.

Charakteristika díla:
Sborník podávající přehled dějin nejvýznamnějšího moravského orchestru interpretujícího lidovou hudbu a písně s medailony dnes už klasiků oboru i spolupracovníků (Jožka Černý, Jan Gašpar-Hrisko, Vlasta Grycová, Václav Halíř, Dušan a Luboš Holí, Milan Križo, Lubomír Málek, Jožka Severin, Božena Šebetovská, Jarmila Šuláková), ale i vzpomínky na ně (Miroslav Horníček, Karel Höger, Jindřich Hovorka, Emanuel Kuksa, Darina Laščiaková, Bohumil Smejkal, Miloš Štědroň, Vítězslav Volavý, Bohdan Warchal).

Sv. 26

Rostislav Vermouzek – František Čapka, Čebín. Historie a socialistická přítomnost.

Vyšlo: 1978, 153 s.

Distribuce: Obecní úřad Čebín.

Sv. 25

Bedřich Čerešňák a kolektiv, Lipov. Revoluční proměny jihomoravské vesnice.

Vyšlo: 1977, 231 s.

Distribuce: Zemědělské družstvo Lipov.

Sv. 24

Z deníků moravského politika v éře Bachově. Egbert Belcredi 1850-1859. K vydání připravil a úvodem opatřil Jaromír Boček (= Antonín Okáč).

Vyšlo: 1976, 119 s.

Rozebráno.

Sv. 23

Socialistickou cestou. Sborník k nedožitým 80. narozeninám prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda.

Vyšlo: 1976, 133 s., 29 obr.

Distribuce: Muzeum Vyškovska ve Vyškově.

Sv. 22

Antonín Bartušek a kolektiv, Dějiny Žďáru nad Sázavou. Díl 3. 1784-1974.

Vyšlo: 1974, 441 s., 195 obr.

Distribuce: Městský úřad Žďár nad Sázavou.

Sv. 21

Rostislav Vermouzek, Těšany. Od nejstarších pramenů k socialistickému dnešku.

Vyšlo: 1975, 193 s., 83 obr.

Distribuce: Obecní úřad Těšany.

Sv. 20

Josef Macůrek, Pod Hostýnem a Křídlem. Úvahy o osudech vesnického lidu ve 14. až 19. století.

Vyšlo: 1975, 220 s., 56 obr.

Rozebráno.

Sv. 19

80. let muzejní práce na Vyškovsku 1893-1973. Sborník příspěvků. Uspořádal František Jordán.

Vyšlo: 1975, 214 s., 36 obr.

Distribuce: Muzeum Vyškovska ve Vyškově na Moravě.

Sv. 18

O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752. Sborník prací. Uspořádal Alois Plichta.

Vyšlo: 1974, 456 s., 64 obr.

Distribuce: Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou.

Sv. 17

Rudolf Hurt – B. Němeček, Veselí nad Moravou. Dějiny města.

Vyšlo: 1973, 328 s., 117 obr., 3 tab.

Rozebráno.

Sv. 16

Vladislav Dokoupil, Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně.

Vyšlo: 1972, 379 s., 32 obr.

Distribuce: Moravská zemská knihovna v Brně.

Sv. 15

Zdeněk Láznička a autorský kolektiv, Hustopeče. Dějiny města.

Vyšlo: 1972, 220 s., 89 obr.

Distribuce: Městský úřad Hustopeče, okr. Břeclav.

Sv. 14

Zdeněk Láznička a autorský kolektiv, Valtice.

Vyšlo: 1970, 181 s., obr.

Distribuce: Městský úřad Valtice.

Sv. 13

František Pokorný, Švábenice – rod pánů ze Švábenic. Příspěvek k dějinám městečka.

Vyšlo: 1970, 310 s., 59 obr.

Rozebráno.

Sv. 12

Michael Vaňáček, Mokrá u Brna. Minulost a přítomnost obce s největší cementářskou výrobou v Československu.

Vyšlo: 1970, 145 s., 23 obr.

Rozebráno.

Sv. 11

Kolektiv autorů, Břeclav. Dějiny města.

Vyšlo: 1968, 311 s., 64 obr.

Distribuce: Městský úřad Břeclav.

Sv. 10

Metoděj Zemek – Antonín Bartušek, Dějiny Žďáru nad Sázavou. Díl 2, část 2, 1618-1784.

Vyšlo: 1970, 290 s., 192 obr., 3 tab.

Rozebráno.

Sv. 9

Rudolf Hurt, Dějiny města Vracova. Kapitolu o kroji napsal Jaroslav Orel.

Vyšlo: 1969, 257 s., 73 obr. čb. a bar.

Distribuce: Obecní úřad Vracov.

Sv. 8

Karel Tihelka, Bučovické domy vzniklé před třicetiletou válkou a jejich majitelé.

Vyšlo: 1968, 129 s., 21 obr.

Rozebráno.

Sv. 7

Alois Gregor, Život a dílo Františka Bartoše.

Vyšlo: 1968, 69 s.

Rozebráno.

Sv. 6

Michael Vaňáček, Bohutice. Dějiny a přítomnost jihomoravské obce.

Vyšlo: 1967, 127 s.

Rozebráno.

Sv. 5

První české gymnasium v Brně. Sborník ke stému výročí jeho založení 1867-1967.

Vyšlo: 1967, 171 s.

Rozebráno.

Sv. 4

Michael Vaňáček, Francouzové a Morava v době Velké revoluce a koaličních válek.

Vyšlo: 1965, 134 s.

Rozebráno.

Sv. 3

Rudolf Dvořák, moravský historik. Sborník k 100. výročí jeho narozenin.

Vyšlo: 1961, 50 s.

Rozebráno.

Sv. 2

Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc. dr. Aloise Gregora.

Vyšlo: 1958, 527 s., obr. přílohy.

Rozebráno.

Sv. 1

Karel Tihelka, Cezavy u Blučiny ve světle archeologických výzkumů a nálezů.

Vyšlo: 1957, 51 s., 30 obr.

Rozebráno.