Mimo edice

Sestavil Pavel Michna

2008

František Zřídkaveselý a kolektiv, Lysice 1308-2008. Dějiny obce.
Vydala: MVS v Brně pro Městys Lysice v roce 2008, 456 s., množství bar. a čb. foto jakož i kreseb a plánků, formát 245×175 mm.
Distribuce: Úřad městyse Lysice.
ISBN 978-80-7275-077-1
Charakteristika:
Monografie počíná bohatě obrazově vybaveným výkladem o pravěkém osídlení Lysicka (Antonín Štrof). Další kapitoly: L. do válek husitských, L. do Bílé hory, Válka třicetiletá, Cestou ke kapitalismu (1740-1848), L. po zrušení roboty do vzniku ČSR, L. v samostatné ČSR, L. v době okupace, L. od osvobození do roku 1970, L. v období let 1971-1989, L. v letech 1989-2008 sepsal F. Z. K poslední kapitole část podkladů připravil Jaromír Vaněk.

2006

František Zřídkaveselý, Kníničky. Dějiny obce 1406-2006.
Vydala: MVS v Brně pro Městskou část Brno-Kníničky v roce 2006, 98 s., anglický a německý souhrn, formát 210 mm×210 mm, 60 bar., tónovaných a čb. foto.
Distribuce: Úřad městské části Brno-Kníničky.
ISBN není

Ludvík Belcredi, Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi.
Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005.
Metalografické rozbory: Antonín Buchal, Antonín Rek, Karel Stránský, Vladimír Ustohal a Jiří Zeman.
Pylové analýzy a rozbory rostlinných zbytků: Vlasta Jankovská, František Kühn, Milena Martinková a Emanuel Opravil.
Odezva přírodního prostředí na odlesnění krajiny: Mojmír Hrádek.
Geofyzikální prospekce: Vladimír Hašek.
Vydala: MVS v Brně ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v roce 2006, 482 s., německý souhrn, formát 220 mm×300 mm, 293 čb. bar. a kreslených obr., 59 tab.
Distribuce: Moravské zemské muzeum v Brně.
ISBN 80-7275-063-1

1990

Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám akademika Josefa Poulíka. Uspořádal Vladimír Nekuda ve spolupráci s Josefem Ungerem a Milošem Čižmářem.
Vydali: MVS v Brně a Archeologický ústav ČSAV v Brně v roce 1990, 430 s., německé souhrny, množství obr., foto a map.
Distribuce: AÚ AV ČR v Brně.
ISBN 80-85048-22-1
Charakteristika:
Sborník 29 příspěvků moravských archeologů, kolegů a žáků akademika Josefa Poulíka, ředitele AÚ ČSAV v Brně, sahající časově od paleolitu do středověku.
Autoři: Miroslav Bálek, Miloš Čižmář, Marta Dočkalová, Bořivoj Dostál, Petr Dvořák, Jan Galatík, Martin Geisler, Hana Hanáková, Pavla Horálková, Vratislav Janák, Dagmar Jelínková, Blanka Kavánová, Pavel Kouřil, Jiří Meduna, Zdeněk Měřínský, Jindra Nekvasil, Jiří Pavelčík, Ivan Peškař, Lumír Poláček, Rudolf Procházka, Ivo Rakovský, Milan Stloukal, Stanislav Stuchlík, Jana Stuchlíková, Jiří Svoboda, Lubomír Šebela, Miroslav Šmíd, Jaroslav Tejral, Rudolf Tichý, Josef Unger a Petr Vitula.
Lokality: Brno-Maloměřice, Břeclav-Pohansko, Břeclav-Poštorná, Buchlovice – Holý kopec, Dolní Věstonice, Hulín, Ježkovice – hradiště „Černov“, Mikulčice-Valy, Morkůvky, Němčičky, Pavlov, Chotěbuz-„Podobora“, Rousínovec, Šlapanice.
Témata: neolitické plastiky, dřevěné zbytky z paleolitu, mohylová pohřebiště, laténské spony, pražský typ, opevnění staroslovanských hradišť, pohřebiště staroslovanská, feudální sídla.

1981

2. národní konference o bibliografiích v ČSR. Sborník materiálů.
Vydala: Státní knihovna ČSR v Praze, Státní vědecká knihovna v Brně a MVS v Brně v roce 1981, 310 s. a 17 obr.