Přednášky

20. ledna (středa) Mgr. Michaela Růžičková: Moravský zemský archiv v Brně
Vznik a formování mírového hnutí na Moravě na přelomu 19. a 20. století

10. března (středa) Mgr. Milan Řepa: Historický ústav AV
Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740–1848

21. dubna (středa) Mgr. Ondřej Schmidt: Ústav Pomocných věd historických a archivnictví, FF MUNI
Úmrtí Johany Bavorské (†1386), manželky českého krále Václava IV. ve světle známých i neznámých pramenů

22. září (středa) Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.: Katedra pomocných věd historických a archivnictví, FF UHK
Co vyprávějí o dějinách brněnských klášterů jejich pečeti?

21. října (čtvrtek) doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.: Ústav pomocných věd historických a archivnictví, FF MUNI, Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.: Historický ústav AV
Křenová – příběh brněnské ulice

 

XXX

Na organizaci přednášek spolupracujeme s Moravským zemským archivem v Brně.

Přednášky se konají v přednáškovém sále MZA v Bohunicích, Palachovo nám. č. 1 a jejich začátek je vždy v 15.00 hod. Jsou doprovázeny bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné dobrovolné.

Doprava do Bohunic z Mendlova náměstí trolejbusem č. 25 i autobusy integrované dopravy č. 405 a 406, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.