Přednášky

16. února – Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.: Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MUNI; Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Historický ústav AV
Křenová – příběh brněnské ulice

6. dubna – Mgr. Petr Houzar: Archiv města Brna
Historie a současnost znaků a vlajek Brna a jeho městských částí

15. června – Mgr. Karel Mlateček, Ph.D.: Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Vyškov
Morava a moravská šlechta za Lucemburků

14. září  – Mgr. Michaela Růžičková: Moravský zemský archiv v Brně
Proměny rodiny na panství Zábrdovice v 1. polovině 19. století

2. listopadu – Mgr. Martina Bolom – Kotari, Ph.D: Universita Hradec Králové
Významní představitelé moravských klášterů v raném novověku a jejich pečeti

 

XXX

Na organizaci přednášek spolupracujeme s Moravským zemským archivem v Brně.

Přednášky se konají v přednáškovém sále MZA v Bohunicích, Palachovo nám. č. 1 a jejich začátek je vždy v 15.00 hod. Jsou doprovázeny bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné dobrovolné.

Doprava do Bohunic z Mendlova náměstí trolejbusem č. 25 i autobusy integrované dopravy č. 405 a 406, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.