Přednášky

Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Pernštejnové

Termín konání: 13.02.2019
Přednášející / lektor: Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.


Rok 1938 na Břeclavsku do nacistického záboru československého pohraničí

Termín konání: 6.3.2019
Přednášející / lektor: PhDr. Emil Kordiovský

 

Novokřtěnci v Přibicích, výzkum pohřebiště

Termín konání: 20.3.2019
Přednášející / lektor: Robin Pěnička, Tomáš Mořkovský


Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Páni z Hradce

Termín konání: 13.11.2019
Přednášející / lektor: Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Informace k přednáškám

Na přednáškách spolupracujeme s Moravským zemským archivem v Brně.

Přednášky se konají v přednáškovém sále MZA v Bohunicích, Palachovo nám. č. 1 a začínají vždy v 15.00 hod. Jsou doprovázeny bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné dobrovolné.

Doprava do Bohunic z Mendlova náměstí trolejbusem č. 25 i autobusy integrované dopravy, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.