MVS Brno

Volební období 2014 – 2018

deváté volební období MVS (32. volební období MS)

Valné shromáždění MVS dne 30. září 2014 zvolilo nový výbor a revizory. Na ustavující schůzi nový výbor zvolil tajným hlasováním své funkcionáře a posléze určil jejich agendu:

Předsednictvo výboru:

PhDr. Pavel Michna, CSc., předseda a redaktor VVM, archeolog, pracovník odboru archeologie Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., 1. místopředseda, redaktor VM NŘ, historik a bibliograf, em. ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

PhDr. Zdeněk Fišer, 2. místopředseda, historik, redaktor VKM, Moravské zemské muzeum v Brně

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D., jednatel a zapisovatel, archivář a historik, vedoucí odd. správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu v Brně

Člen užšího výboru:

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr., referent grantů, odb. asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Členové výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s. pro volební období 2018 – 2022

1. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
2. PhDr. Hana Dvořáková
3. PhDr. Zdeněk Fišer
4. PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
5. PhDr. Emil Kordiovský
6. doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
7. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
8. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
9. PhDr. Pavel Michna
10. Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
11. Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
12. doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
13. PhDr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
14. Jaroslav Šimandl
15. prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
16. prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
17. Ivana Vaverková

Revizní komise:

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., člen, archivář a historik, Moravský zemský archiv v Brně

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., předseda, hudební historik, Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity