Přihláška

Přihláška za člena (do MVS)

Vyplněním a odesláním či předáním vyplněné přihlášky současně udělujete souhlas ve smyslu směrnice GDPR (nařízení EU o ochraně osobních údajů) Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s. se zpracováním osobních údajů výhradně pro vnitřní potřebu MVS, dále s uložením těchto údajů po dobu nezbytně nutnou.

MVS se zavazuje nakládat s osobními údaji ve smyslu pravidel GDPR, chránit je, nakládat s nimi s patřičnou péčí a pouze po dobu nezbytně nutnou.

Objednávám zasílání časopisu Vlastivědný věstník moravský za níže uvedených podmínek

AnoNe

Objednávám zasílání informací o činnosti přednáškové, ediční a exkurzní za níže uvedených podmínek

AnoNe


Členský příspěvek činí ročně 300,- Kč, pro důchodce, studenty a nezaměstnané 200,- Kč, pro právnické osoby 500,- Kč.

Vlastivědný věstník moravský vychází 2x ročně (1-2, 3-4) a informuje o nových poznatcích z moravských dějin. Předplatné činí pro členy MVS 280,- Kč a pro nečleny 320,- Kč + 120,- Kč poštovné a balné. Cena je uvedena včetně DPH.

Přihlášku můžete podat také písemně, můžete si ji stáhnout zde a následně nám ji poslat na adresu:

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s.
Solniční 240/12
Brno
602 00