Výroční schůze

POZVÁNKA
na Výroční schůzi
Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s.

Všechny členy MVS zveme na Výroční schůzi,
která se koná dne 21. dubna 2021 v 16.00 hod.
v přednáškovém sále Moravského zemského archivu,
Palachovo nám. 1, Brno-Bohunice

PhDr. Pavel Michna
Předseda MVS Brno

Výroční schůze se bude konat pouze v případě, že to bude vzhledem
k nařízením vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií možné!!!