Členská schůze v roce 2024

POZVÁNKA

na Členskou schůzi

Muzejní a vlastivědné společnosti, z.s.

Všechny členy MVS zveme na Členskou schůzi, která se koná dne 11. září 2024 v 14.30 hod.

v přednáškovém sále Moravského zemského archivu,

Palachovo nám. 1, Brno-Bohunice

PhDr. Pavel Michna

předseda MVS Brno