Výroční schůze

VÝROČNÍ SCHŮZE 2019

Výroční schůze se koná 6. března 2019 od 16:00 hodin. Koná se po přednášce pana PhDr. Emil Kordiovského „Rok 1938 na Břeclavsku do nacistického záboru československého pohraničí“.

Koná se v přednáškovém sále MZA v Bohunicích, Palachovo nám. č. 1.  Doprava do Bohunic z Mendlova náměstí trolejbusem č. 25 i autobusy integrované dopravy, výstup na zastávce Univerzitní kampus nebo Nemocnice – Bohunice.