Členské příspěvky – výše

Členské příspěvky:

Důchodci, studenti a nezaměstnaní: 200,- Kč na kalendářní rok

Pracující: 300,- Kč na kalendářní rok

Příspěvky je možné uhradit v naší kanceláři v úředních hodinách nebo na náš účet 1341681339/0800 s uvedením Vašeho jména (poznámka pro příjemce).

 

Děkujeme Vám za pochopení i za laskavou podporu naší neziskové organizace.

MVS Brno

Autor: MVS ADMIN