Den se sv. Václavem

Termín konání: 22-09-2024
Přednášející: Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka
24039
Cena: 890,- / 940,- Kč

Brno – Praha – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (nejznámější české dvojměstí je zapsáno v seznamu českých zeměpisných rekordů jako město s nejdelším názvem. Prohlídka starobylého města s průvodcem, nejstaršího poutního místa v českých zemích spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Bazilika sv. Václava – prastarý kostel, původně sv. Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl sv. Václav zavražděn. Zprávu o vysvěcení kostela 19. 5.1046 pražským biskupem Šebířem zaznamenal náš nejstarší kronikář, svatovítský kanovník Kosmas; kostel sv. Klimenta – vznikl podle archeologického výzkumu v 1. polovině 12. století. Je dochován v původní podobě a výjimečný je především nástěnnými malbami z poslední třetiny 12. století, zachycujícími mj. zobrazení legendy ze života sv. Klimenta. Po prohlídce města volno na oběd. Pak navštívíme baziliku Nanebevzetí Panny Marie – raně barokní baziliku postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podílel i K. I. Dientzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské) – Lázně Toušeň (procházka slatinnými lázněmi, ve kterých rád pobýval např. poslední rakouský císař Karel I., ale i Leoš Janáček a Stella Zázvorková) – Brno.

Vstupné cca 250,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Lektor: Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka.

Post Author: MVS ADMIN