Den v Českém ráji

Termín konání: 20-04-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24011
Cena: 1 090,- / 1 140,- Kč

Brno – po D1 – Praha – Pelešany (z parkoviště vystoupíme lesní cestou – cca 1 km ke hradu Valdštejn. Hrad postavila jedna z větví rodu Markvarticů zřejmě v letech 1260 až 1280 – zřejmě Jaroslav z Hruštice či jeho syn Zdeněk. Valdštejn se stal jejich rodovým sídlem, podle něhož oni i jejich potomci používali predikát páni z Valdštejna – Valdštejnové. Areál hradu spočívá na pískovcových skalách a dnes ho tvoří klasicistní dům, v jehož expozici najdeme ucelenou portrétní galerii posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu, kteří v 19. století vlastnili nejen hrad Valdštejn, ale i město Turnov a jeho okolí. Romantický palác se nachází na třetím skalním bloku. Palác nechal roku 1836 postavit Alois Lexa z Aehrenthalu na místě původního středověkého paláce. Expozice jednotlivých místností je věnována místní flóře a fauně – přírodě a lovu či Albrechtovi z Valdštejna. V rytířském sále se nachází kromě erbů majitelů hradu i původní lustr s lukostřelci a litinová kamna. Součástí expozice je i bohatě vybavená kuchyně.

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Současná podoba kaple pochází z 19. století za Aloise Lexy z Aehrenthalu. V interiéru kaple se nacházejí originály soch, které zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos a původně byly součástí barokní výzdoby hradního mostu. Sochy představují české patrony sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Markétu, sv. Walburgu, sv. Prokopa, sv. Víta, sv. Josefa a Blahoslaveného Ivana. Obraz světce v samostatné kapličce je možná jedinou existující podobiznou Karla Hynka Máchy. Autorem malby z roku 1836 je František Mašek (Maschek, 1790–1862). Ani zde nezapomeneme na Rok české hudby, neboť právě na Valdštejně složil skladatel Josef Bohuslav Foerster oratorium sv. Václav a Pátou symfonii. Po prohlídce hradu a posilnění se v nedalekém občerstvení turistického typu vyrazíme na cca 4 km procházku s odbočkami na vyhlídky na Hruboskalské skalní město. Cestou se zastavíme v Arboretu Bukovina, které založil tehdejší majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu se svým správcem Leopoldem Angrem kolem roku 1860. Arboretum leží v nadmořské výšce 360 m a má rozlohu 2,73 ha a jeho základem je 35 druhů stromů především ze Severní Ameriky. Je zde jedna z nejstarších sbírek dřevin a jedna z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Spatříme zde několik desítek cizokrajných i domácích druhů dřevin a jejich kultivarů, často úctyhodného stáří. V arboretu se také nachází historický altán z druhé poloviny devatenáctého století, postavený ve švýcarském stylu. Procházku zakončíme v areálu zámku Hrubá Skála – původně hradu postaveného před rokem 1353 pravděpodobně Hynek z Valdštejna. Přestože zámek, který si pamětníci vybaví jako dějiště filmové pohádky Princ Bajaja, slouží jako hotel, je možné zde vystoupit na věž a shlédnout na Hruboskalské skalní město a část českého ráje z ptačí perspektivy. Poněvadž se budeme větší část našeho pobytu venku, doporučujeme turistické oblečení a obutí a také dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy – vítr, déšť apod. Výstup z parkoviště je do kopce, přechod mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou v podstatě po rovině s mírným stoupáním a klesáním) – Praha – po D1 – Brno.

Vstupné cca 200,- / 150,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN