Obnova zámku v Uherčicích úspěšně pokračuje

Termín konání: 01-09-2024
Přednášející: Ing. Jaroslav Vlček
24036
Cena: 580,- / 630,- Kč

Podpořte svojí účastí na této zajímavé exkurzi našeho nového lektora Ing. Vlčka!

Brno – Znojmo – Uherčice (návštěva rozsáhlého renesančního zámku, který v minulém století jen s velkým štěstím unikl naprosté zkáze. Ze zchátralé stavby se opět stává sídlo, které bylo kdysi chloubou rodu Collaltů. V roce 2022 se otevřel prohlídkový okruh v nově opraveném severním křídle zámku. Při prohlídkové trase se tu návštěvníci seznámí s osudy posledních majitelů Uherčic, šlechtického rodu Collalto et San Salvatore, a především s knížetem Odoardem. Za působení tohoto šlechtického rodu bylo přetvořeno okolí zámku do romantického parku s drobnými zahradními stavbami. Autorem projektů pro stavební úpravy zámku i pro „anglickou“ zahradu byl Anton Ordner, vídeňský dvorní architekt. V roce 1802 nechali v severním křídle ze starého vězení a sýpky vybudovat impozantní banketní sál s rokokově – klasicistní výmalbou. Obnovená je barokní zahrada) – Police (zámek vznikl přestavbou tvrze roku 1534 Janem z Tavíkovic na renesanční zámek. V 18. století interiéry barokně upravili Berchtoldové. V současné době je vlastníkem zámecké budovy obec Police, která se snaží zámek citlivě rekonstruovat. K vidění jsou zde kvalitní štukové výzdoby stropů, části původního vybavení zámku a mimo jiné i zcela zachovaná a neporušená zámecká kaple z 18. století. Součástí zámku je i vyhlídková pětipatrová hranolová věž) – Hrotovice (rekonstrukcí objektu č. p. 2 v letech 2016-2018 vzniklo nové Muzeum Hrotovicka. Připomíná bohatou historii města a jeho okolí, stejně jako osudy našich předků. Nechybí zde archeologické nálezy z regionu, ani příběhy z historie od středověku (včetně zaniklé osady Mstěnice) až do 20. století. Muzeum si připomíná také hrotovického rodáka, malíře Františka Bohumíra Zvěřinu, ale i další hrotovické osobnosti, např. fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilních motorů Jana Dolníka. Jeho dílna je součástí nové expozice, věnované místnímu průmyslu a zemědělství; kostel svatého Vavřince je farní kostel římskokatolické farnosti Hrotovice. Je jednolodní stavbou s románským jádrem a pozdějším složitým stavebním vývojem a v současné podobě je primárně v barokním slohu. Součástí kostela je pravoúhlé kněžiště a hranolová věž) – Brno.

Vstupné cca 300,- Kč

Odjezd od Janáčkova divadla v 6.45 hod., návrat do 19.00 hod.

Lektor: Ing. Jaroslav Vlček

Post Author: MVS ADMIN