Po stopách Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany aneb „Známá i méně známá místa spojená s našimi známými i méně známými hudebními velikány“

Termín konání: 16-06-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24030
Cena: 990,- / 1 040,- Kč

Brno – po D1 ­– Praha – Nelahozeves (prohlídka rodného domu Antonína Dvořáka (1841–1904): Kdysi v původně klasicistním domě s číslem popisným dvanáct bývala hospoda, obyčejný výčep a za ním taneční sál, v němž se pořádaly vesnické tancovačky. Při jedné takové, pořádané na svátek Narození Panny Marie, se večer 8. září 1841 hned ve vedlejší místnosti mladé paní Anně Dvořákové a jejímu muži, řezníku a hostinskému Františku Dvořákovi, narodilo první z jejich devíti dětí. Jak se dodnes traduje, malý Antonín skutečně přišel na svět za zvuků veselé taneční hudby. A možná ho to ovlivnilo na celý život – podobně, jako o pár let později stavba nedaleké železnice na trati z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína, kterou v době, kdy navštěvoval obecnou školu, chodil malý Antonín každé odpoledne pozorovat. Dům v roce 2019 převzala do správy rodina Lobkowicz a začala realizovat nejen jeho opravu, ale i novou expozici, která by měla odpovídat Dvořákově mezinárodní reputaci – a do Nelahozevsi lákat turisty z celého světa. Podle dostupných informací v době přípravy programu exkurzí MVS má být vše hotovo, a nová expozice má být otevřena koncem dubna 2024. Následuje prohlídka zámku, dějiště festivalu „Dvořákova Nelahozeves“. Pokud by se znovuotevření Dvořákova rodného domu posunulo, prohlédneme si v Nelahozevsi pouze zámek. V saloncích dokládajících život šlechtické rodiny v 19. století nalezneme díla malířů takových jmen, jako je Brueghel, Rubens či Veronese) – Obříství (návštěva Památníku Bedřicha Smetany na Lamberku. Památník je umístěn v domě, kde pobýval skladatel Bedřich Smetana (1824–1884). Expozici tvoří memorabilia, jako jsou obrazy, nábytek, klavír a předměty denní potřeby. Smetana zde žil od roku 1840 do roku 1852 a často se sem vracel. Zde také začal s komponováním své Prodané nevěsty. Památník byl poškozen vodou při povodni v roce 2002, a po pěti letech rekonstrukčních prací znovu otevřen veřejnosti) – Jabkenice (návštěva Památníku Bedřicha Smetany umístěného v jabkenické myslivně, kde Smetana strávil posledních deset let svého života. V době, kdy se sem Smetana nastěhoval, dům obývala Smetanova dcera Žofie a její manžel Josef Schwarz. Dům v té době sloužil jako sídlo lesního úřadu knížat Thurn-Taxisů. Smetana se sem přistěhoval v roce 1875 poté, co ztratil sluch, a pobýval zde až do své smrti v roce 1884. Složil zde většinu svých nejznámějších děl, včetně Čertovy stěny, Hubičky, Tajemství, cyklu Mé vlasti a velkého počtu sborových skladeb. Památník se po rekonstrukci otevřel pro veřejnost v r. 2002. Sbírkové fondy se soustředí hlavně na dobu, kterou Smetana strávil v Jabkenicích. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónku rekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním, dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny. K vidění je například dobový nábytek, klavír, na kterém Smetana skládal, sošky, obrazy, fotografie, partitury, ručně psané dokumenty a dopisy. Exkurzi pořádáme k Roku české hudby) – Praha po D1 ­– Brno.

Vstupné cca 520,- /380,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN